AVVISER «SKJULT AGENDA»: – Jeg har aldri lagt skjul på at Østfold trenger strålebehandling, svarer avdelingssjef Andreas Stensvold på påstanden om at hans bekymring over byggingen av to nye protonsentre kommer av en frykt for at et nytt protonsenter i Helse Sør-Øst vil forsinke desentraliseringen av stråleterapi. Foto: Vidar Sandnes

– Ikke interessert i hvor senteret legges

Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold tilbakeviser at bekymring over tilbudet ved eget sykehus er årsaken til protonsenter-kritikken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Etter å ha blitt møtt med påstanden om at fagmiljøene i Oslo og Bergen er tause om planene om to nye protonsentre i frykt for å miste «sitt» planlagte protonsenter, har avdelingsdirektør Olav Mella ved Kreftklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, rettet skytset tilbake mot kritikerne selv. 

Mella hevder både at kritikerne selv har en agenda og at kreftlege Andreas Stensvold, som er imot planene, har operert med feilaktige kostnader i debatten. 

– Også vanlig behandling blir billigere
Olav Mella sier følgende til Dagens Medisin i sitt forsvar for planen om to protonsentre:

– I Norge er det i dag en rimelig balanse i fotonkapasiteten. Å bygge opp bunkere med infrastruktur for to strålemaskiner koster 300 millioner i 2016-kroner. Det er en helt annen pris enn den [Andreas] Stensvold oppga tidligere i Dagens Medisin. Da oppga Stensvold prisen for å skifte ut maskiner i allerede eksisterende bunkere. Den desentrale modellen i Helse Sør-Øst er kapitalkrevende, men vil ikke gi større fotonkapasitet, dersom tilsvarende mange maskiner stenges i Oslo.

– Prisen er diskutabel, er kommentaren fra Andreas Stensvold. Avdelingssjefen ved Kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold, mener at tallene ikke er et springende punkt i debatten.

– Det kommer også billigere løsninger for vanlig fotonbehandling. Vi har en felles pott for helse i Norge. Det jeg har reagert på, er at man ikke bruker de samme prioriteringsreglene her som ellers i helsetjenesten. Vi har en modell for å vurdere innføring av nye teknikker i Norge. Da må vi forholde oss til det. Da jeg meldte inn dette til Nye metoder, valgte man å se bort fra det.

Bryr seg ikke om plasseringen
Striden om protonsentrene er ikke ny, påpeker Stensvold.

– For noen år siden minnet Mella oss om Nürnbergprosessen, og sa at ettertiden nok vil dømme oss for vår motstand. Det vi ser i dag, er at den vitenskapelige dokumentasjonen på protonbehandling ikke er veldig sterk på de fleste områdene. Det er ikke behov for mer enn ett senter i Skandinavia nå, sier Stensvold.

– Det jeg er opptatt av er ikke om det ligger i Oslo eller Bergen. Det har jeg ingen formeninger om, Det kan like godt ligge på Svalbard.

– Har ikke lagt skjul på ønsket om strålebehandling i Østfold
Mella mener kritikerne bør gå i seg selv:

– Forøvrig synes jeg Berg og flere av meningsfellene hans bør være ærlige på at de har et underliggende motiv: frykten for at planlagt desentralisering av stråleterapi i Helse Sør-Øst, blant annet Drammen, Østfold, Vestfold og Telemark, kan bli forsinket fordi Helse Sør Øst har mange store utbyggingsprosjekter, inkludert protonsenter, på gang.

– Er det egentlig dere motstandere som forsvarer deres egne fagmiljøer, Stensvold?

– Nei. Jeg har aldri lagt skjul på at Østfold trenger strålebehandling. Dekningsgraden er dessverre en av de laveste i Norge og jeg jobber hver dag med å få den hevet. Vi må tenke oss nøye om i denne saken. Man planlegger at 85 prosent av pasientene skal være studiepasienter. Har vi råd til å bruke så mye penger på en liten del av forskningen, så er det veldig spesielt. Særlig når man vet at vi leverer relativt lite forskning på strålebehandling i Norge.

– Du tilbakeviser at egeninteresse er grunnen til at du er kritisk?

– Ja, jeg er ikke egentlig interessert i hvor man legger senteret, men jeg har vært helt tydelig på at man ikke trenger to.

– AS Norge får ikke mer penger

– Du sier at helse dekkes av en felles pott, men de som er positive til løsningen med to sentre viser til at protonsentrene er særskilt finansiert. Likevel peker du på finansieringen som problematisk?

– As Norge får ikke mer penger selv om vi oppretter protonbehandling. På sikt vil dette ha betydning for andre prosjekter.

– Beslutningen er tatt. Hvorfor blande seg i det nå?

– Jeg har ikke noe imot protonbehandling, men dette er meget spesielt sammenlignet med diskusjonene vi har hver dag om prioriteringer i helsetjenesten. Myndighetene har vært veldig tydelige på at alt skal veies likt – men ikke protonbehandling.

Powered by Labrador CMS