UENIGE OM SYKEPLEIERE: Marit Hermansen og Bent Høie fotografert under et tidligere landsmøte for Legeforeningen. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:
UENIGE OM SYKEPLEIERE: Marit Hermansen og Bent Høie fotografert under et tidligere landsmøte for Legeforeningen. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

Deler ikke legenes bekymring for at sykepleiere skal erstatte leger

– Det er synd at Legeforeningen og NSDM ikke ser de nye sykepleierne som en verdifull ressurs, sier helseminister Bent Høie.

Publisert

Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM) er kritiske til regjeringens forslag om ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. De frykter at de nye spesialistsykepleierne kommer til å erstatte leger i distriktene, som vil gi pasientene et dårligere behandlingstilbud.

Det kom inn over 50 høringssvar da planene nylig var ute på høring.

– Departementet går nå gjennom innspillene som har kommet til forslaget om masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Gjennomgangen viser at de aller fleste stiller seg positive til forslaget og vurderer at utkastet er i tråd med kompetansebehovet i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Norsk Sykepleierforbund er blant dem som ønsker den nye utdanningen velkommen.

– Jeg håper ingen setter seg på bakbena. Dette krever godt samarbeid og det er ingen som har monopol på kunnskap, uttalte forbundsleder Eli Gunhild By til Dagens Medisin onsdag.

– Viktig rolle
Høie sier at sykepleiere med masterutdanning i avansert klinisk sykepleie sammen med fastleger og annet helsepersonell vil bidra til å gi enda bedre helse- og omsorgstjenester i kommunene.

– De nye sykepleierne vil kunne spille en viktig rolle i kommunale helse- og omsorgstjenester, både i selvstendig arbeid og som del av et team. Derfor er det synd at Legeforeningen og NSDM ikke ser disse nye sykepleiere som en verdifull ressurs og samarbeidspartner i å skape pasientens helsetjeneste, sier Høie.

– Jeg deler ikke bekymringen for at sykepleiere skal erstatte leger i kommuner med rekrutteringsutfordringer. Jeg tror heller at kommuner som ansetter en avansert klinisk sykepleier vil ha en mer attraktiv arbeidsplass for leger, både faglig og ved at sykepleiere kan avlaste legen.

Trer i kraft neste år
Forskriften skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2020.

Forslaget til innhold i den nye mastergraden er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, KS, kommuner og Norsk Sykepleieforbund.

Powered by Labrador CMS