MANER TIL SAMARBEID: Helseminister Bent Høie ber alle ansatte og ledere ved norske sykehus om å bidra til konstruktivt samarbeid etter at streiken er over. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

– Jeg vil styrke tilliten mellom ledere og ansatte

Helseminister Bent Høie har en klar oppfordring til alle ledere og ansatte i sykehusene etter at streiken er over.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

«En arbeidskonflikt og effekten av den kan ofte være vanskelig. Jeg ser at det er en krevende situasjon med sterke synspunkter og meninger, men på vegne av pasientene er jeg glad for at sykehusene er i full drift igjen. Nå er det viktig at alle ledere og ansatte i sykehusene bidrar til et godt og konstruktivt samarbeid», skriver helseminister Bent Høie i et innlegg på Dagens Medisin etter at den historisk lange sykehusstreiken er over.

Han presiserer at han verken kan eller ønsker å ta stilling til partenes krav eller begrunnelse i denne konflikten. Det er nå opp til Rikslønnsnemnda å fatte en kjennelse, men som Dagens Medisin tidligere har skrevet kan det gå lang tid før løsningen er klar.

– Ikke tatt stilling til arbeidsplan
«Fordi konflikten ennå ikke er avsluttet, verken kan eller vil jeg uttale meg i noen retning som kan tolkes til å påvirke Rikslønnsnemndas avgjørelse», skriver Høie.

Under konflikten har Spekter hevdet at Høie og regjeringen har stilt krav til sykehusene som medfører at Spekter ikke kunne godta Akademikernes krav i meklingen.

«Alle krav jeg stiller til helsetjenesten gjennom lover, oppdragsdokument og andre styringsdokumenter er satt for å skape pasientens helsetjeneste og god og effektiv drift i sykehusene. Det er de regionale helseforetakene sitt ansvar å sørge for at sykehusene oppfyller disse kravene. I mine krav til de regionale helseforetakene har jeg ikke tatt stilling til forskjellige arbeidstidsplaner. Det er partenes ansvar å bli enige om ordninger som støtter disse målene og ivaretar både pasientenes og de ansattes behov», skriver Høie.

Oppe i spørretimen
Selv om han ikke tar stilling til konflikten, sier Høie at han vil engasjere seg i arbeidsmiljø.

«Jeg vil styrke tilliten mellom ledere og ansatte i sykehusene. Vi skal ha et arbeidsmiljø i sykehusene som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt. Det skal være en god meldekultur som bidrar til utvikling, læring og god pasientsikkerhet, og med stor takhøyde for engasjement, debatt og ytring», sier Høie.

Også i spørretimen i Stortinget i går var sykehuskonflikten tema. Kjersti Toppe (Sp) spurte Høie hva regjeringen konkret vil gjøre for å løse opp i tillitskrisen som konflikten er et resultat av.

Tillitskrise kan ikke løses med tvang Kjersti Toppe (Sp)

– Som jeg tidligere har sagt vil helseregionene i neste uke gi en orientering om hvordan de har fulgt opp de kravene jeg har stilt så langt. Jeg vil deretter ta stilling til om det er behov for å stille ytterligere krav om nye tiltak, svarte Høie.

– Kan ikke løse tillitskrise med tvang
– Dette er ikke en hvilken som helst arbeidskonflikt, det handler ikke om lønn, men prinsipper. Man kan løse streik med tvungen lønnsnemnd, men tillitskrise kan ikke løses med tvang. Spørsmålet mitt er om statsråden generelt kan si om han mener arbeidstid er et individuelt anliggende, eller om han vil arbeide for et helsevesen der arbeidstid blir regulert gjennom lov og forskrift slik at helsearbeiderne sikres et kollektivt vern?, spurte Toppe.

– Selvfølgelig skal arbeidstid i sykehus, som alle andre sektorer i Norge, være regulert gjennom lov, forskrift og tariffavtale. Det er nettopp det man har valgt som den norske modellen. Vi har rammer som stortinget bestemmer, mens arbeidstakerorganisasjoner kan avtale andre regler og unntak med arbeidsgiver. Det er veldig viktig at det er et spørsmål nettopp mellom disse partene. Hvis man som politisk myndighet går inn og blander seg i forhandlingene om tariffavtalen hadde vi ødelagt det vi alle opplever som en viktig del av den norske modellen, sier Høie.

– Krevende situasjon
Høie anerkjenner at det er en utfordring med manglende tillit og åpenhetskultur ved norske sykehus.

– Denne diskusjon har ikke oppstått under og i etterkant av denne konflikten, men vært tema over tid. Det er en av grunnene til at jeg, lenge før det var kjent at det ble konflikt til årets tariffoppgjør, ga et konkret oppdrag til helseregionene på dette området. Vi har en utfordring knyttet til åpenhetskultur og ledelse ved sykehusene våre. Det er en utfordring jeg anerkjenner og har satt i gang et arbeid knyttet til. Det er krevende når vi fortsatt formelt er i konfliktsituasjon å håndtere dette langsiktig uten å blande meg inn i en rettmessig konflikt mellom to parter i arbeidslivet, sier Høie.

Powered by Labrador CMS