AKUTTSENTERET: Innflytting til det nye akuttsenteret var i november 2021. Senteret består av akuttmottak og avklaringsenhet som har 28 senger. Foto: Ellen Holtan Folkestad

AKUTTSENTERET: Innflytting til det nye akuttsenteret var i november 2021. Senteret består av akuttmottak og avklaringsenhet som har 28 senger.

Foto: Ellen Holtan Folkestad

Fant feil i ti av ti saker fra akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark konkluderer med at Sykehuset i Vestfold har brutt forsvarlighetskravet i alle undersøkte tilfeller. Det har også vært feil i journalføringen.

Saken er oppdatert

– Vi har funnet alvorlige svikt i pasientbehandlingen ved Akuttsenteret ved Sykehuset Vestfold HF.

Det sier fylkeslege Sigmund Skei hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i en pressemelding.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at tillitsvalgte ved Sykehuset i Vestfold den 12. januar sendte en bekymringsmelding om pasientsikkerheten i sykehusets nye akuttsenter som åpnet 3. november 2021.

Foretakstillitsvalgte ved sykehuset uttalte til Dagens Medisin at det etter deres syn ikke gis forsvarlig helsehjelp ved senteret.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark åpnet tilsynssak mot sykehuset på bakgrunn av bekymringsmeldingen. «Stikkprøvetilsynet» var en fortsettelse av det første tilsynet Statsforvalteren gjennomførte.

Les også: SiV med tiltak for å bedre pasientsikkerheten ved akuttsenteret

Har brutt forsvarlighetskravet

Det ble gjennomgått ti ulike pasientjournaler fordelt på åtte ulike dager fra en periode på seks uker fra januar/februar.

– For alle de ti pasientene fant vi brudd på forsvarlig pasientbehandling. Noen pasienter fikk for sen vurdering ut fra hastegrad, andre forsinkelse i vurdering og behandling, forsinket oppdagelse av alvorlige tilstand, samt samtidighetskonflikter, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Pasientjournalene var ikke tilfeldig valgt, men en undersøkelse av pasientjournaler der det allerede var meldt alvorlige avvik.

I rapport sendt fra fylkeslege Sigmund Skei konkluderes det med at:

«Vi finner at sykehuset har brutt forsvarlighetskravet for alle de ti pasientene ved å ikke ha hatt tilstrekkelig oversikt over områder med risiko for svikt, tilstrekkelig bemanning, samt sørget for at medarbeiderne har hatt nødvendig kunnskap og kompetanse om aktuelle prosedyrer.»

NRK skriver at ledelsen ved Sykehuset i Vestfold har fått rapporten og at den ikke har innvendinger til faktagrunnlaget.

– I tråd med ansattes beskrivelser

Foretakstillitsvalgte ved sykehuset, Andreas Aass-Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening, og Ellen Holtan Folkestad, foretakstillitsvalgt Overlegeforeningen, skriver i en kommentar til Dagens Medisin at budskapet i rapporten ikke er uventet.

– Statsforvalterens konklusjon er i tråd med det ansatte har beskrevet siden mottaket åpnet. Ansattes uro for pasientsikkerheten var høyst reell, og det var viktig for oss å varsle til Statsforvalteren når vi ikke nådde fram med vår bekymring gjennom interne kanaler.

De tillitsvalgte mener det er bekymringsfullt at det var mange avvik i april når legene varslet om det de mente var uforsvarlig drift i januar.

I rapporten står det at det er funnet færre feil i april måned, etter at sykehuset satte inn tiltak. Sykehuset har iverksatt prosjekter for kvalitetsforbedring, samt opplæring og oppfølging av personalgruppen.

Andreas Aass-Engstrøm og Ellen Holtan Folkestad. Foto: Joakim Oliu Moe

Legene skriver at det i de siste ukene er satt i kraft noen korrigerende tiltak, noe de håper vil gi gradvis bedring. De er utålmodige på vegne av både pasientene og ansatte.

– Et driftseffektivt konsept med for få rom krever høy og kompetent bemanning. Nå er det mange uerfarne både sykepleiere og leger i front. Rekrutteringsprosessen går langsomt. Vi forventer at sykehuset følger opp i tråd med Stasforvalterens konklusjon.

I rapporten beskrives det behov for økt kompetanse i front i
Akuttsenteret slik at LIS1 (tidl. turnuslege) kan få tilstrekkelig støtte

– Et tiltak Legeforeningen støtter opp om, skriver de tillitsvalgte.

Bekymret fylkeslege

Statsforvalteren lukker ikke tilsynet med Akuttsenteret, men vil følge med på at ledelsen sikrer forsvarlig drift, og vil gjøre nye undersøkelser knyttet til Akuttsenteret over sommeren.

I sin foreløpige tilbakemelding i tilsynssaken skriver fylkeslegen om sin bekymring for sommeren på Akuttsenteret.

«Vi er bekymret for sommerferieavviklingen i Akuttsenteret, og vi forutsetter at sykehuset gjør alt dere kan for å sikre forsvarlig bemanning gjennom sommeren.»

Powered by Labrador CMS