SLITER: Psykologstillingen er utlyst to ganger, men det har ikke lyktes Nordlandssykehuset å få tilsatt noen.  Foto: DM-arkis/Tom Melby

SLITER: Psykologstillingen er utlyst to ganger, men det har ikke lyktes Nordlandssykehuset å få tilsatt noen. 

Foto: DM-arkis/Tom Melby

Sliter med å ansette psykolog til smerteteam

– Rekruttering av psykologer til somatikken er krevende, sier Gunn Hege Valøy, klinikksjef ved Kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset.

Mangel på psykolog påvirker tilbudet til smertepasienter i Nordlandssykehuset, skriver Avisa Nordland (krever innlogging).

Smerteteamet, som er organisert under kirurgisk poliklinikk, behandler pasienter med langvarige og kompliserte smertetilstander som trenger et tverrfaglig tilbud. Teamet er satt sammen av lege, sykepleier, fysioterapeut og psykiater eller psykolog.

Men smerteteamet er for tiden uten psykolog, noe som innebærer at sykehuset ikke kan tilby den tverrfaglige utredning og behandling som definerer en smerteklinikk.

– Psykologstillingen er utlyst to ganger, men det har ikke lyktes oss å få tilsetting, sier klinikksjefen ved Kirurgisk klinikk, Gunn Hege Valøy til Avisa Nordland.

Valøy mener rekruttering av psykologer til somatikken er krevende, fordi de ønsker et større kollegialt nettverk enn somatikken kan tilby.

Sykehuset tilbyr behandling i tråd med kompetansen smerteteamet har akkurat nå. Der tverrfaglig utredning og behandling kreves, sendes henvisning til annet sykehus.

Powered by Labrador CMS