MÅ BETALE: Oslo universitetssykehus HF er dømt til å betale erstating til en nyutdannet lege som ble midlertidig ansatt som postlege. Arkvifoto. Foto:
MÅ BETALE: Oslo universitetssykehus HF er dømt til å betale erstating til en nyutdannet lege som ble midlertidig ansatt som postlege. Arkvifoto. Foto:

Sykehus dømt til å betale erstatning for ugyldig oppsigelse av «postlege»

Oslo universitetssykehus må betale 600.000 i erstatning og saksomkostninger til en fersk lege som ble ansatt som postlege.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

En nyutdannet lege ble i fjor ansatt som timebetalt ekstravakt, omtalt som «lege uten turnus» ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Vedkommende lege ble etter kort tid oppsagt, før kontraktens utløp, og saksøkte OUS for ulovlig midlertidig ansettelse, usaklig oppsigelse og brudd på arbeidsmiljøloven. Saken gikk for Oslo tingrett i mai.

Oppsigelsen ble kjent ugyldig av tingretten. I tillegg kom retten til at oppsigelsen var usaklig. Tidligere hadde OUS, som ledd i forliksforhandlinger mellom partene, fremsatt et tilbud om fast ansettelse.

Retten har i sin saklighetsbegrunnelse vektlagt at OUS oppga uriktig begrunnelse for oppsigelsen og at OUS ikke har fulgt opp legen på en forsvarlig måte.

I domsslutningen fra Oslo tingrett fastslås det at legen er fast ansatt ved OUS og at oppsigelsen er ugyldig.

OUS ble dømt til å betale erstatning til legen samt sakskostnader på til sammen 600.000 kroner.

Til Dagens Medisin opplyser OUS at dommen ikke vil bli anket.  

Legen var nyutdannet og hadde ikke vært gjennom turnusopplæringen da hun ble ansatt som innkomstlege, også kalt postlege.

Dagens Medisin har tidligere omtalt Legeforeningens kritiske syn på praksisen med å ansette postleger i sykehusene.

«Postleger» er en betegnelse som brukes om ferske leger som ikke har fått LIS1-stilling (tidligere turnus), og som dermed ansettes i stillinger som ikke er et vikariat.

Les mer: Sterkt kritisk til at ferske leger ansettes som «postleger»

Noen ganger gjør disse LIS1-jobb, noen ganger LIS2 – eller LIS3-jobb. Fellesnevneren er at de ikke går vakter, men stort sett fungerer som en innkomstlege eller bare går visitt.

Som kjent er det svært mange ferske leger som ikke får LIS1, og køen har vokst.

Powered by Labrador CMS