Foto:

Bevilger 1,35 milliarder til sykehusene

Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med 1,35 millarder kroner i 2019.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I forslag til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 1,35 milliarder kroner.

Dette tilsvarer en aktivitetsvekst på om lag 1,7 prosent. Dermed legges det til rette for en høyere vekst enn den demografiske utviklingen tilsier, og som er beregnet til 1,3 prosent.

– Regjeringen har i våre seks budsjetter lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen enn de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. Dette har ført til redusert ventetid på 16 dager og 65.000 færre i helsekø.  Men fortsatt er det mange pasienter som venter for lenge, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I 2019-budsjettet foreslår regjeringen til sammen 5,6 milliarder kroner i lån til sykehusinvesteringer.

Neste år planlegger helseforetakene å investere for mer enn 13 milliarder kroner i norske sykehus. Dette gjelder både nybygg, oppgradering av bygg og innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT.

Powered by Labrador CMS