TILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkol sier at det nye legevakttilskuddet vil ha effekt på kort sikt, og at det vil komme forslag til flere tiltak som skal bidra til en bærekraftig legevaktordning. 

Foto: Vidar Sandnes

Kommuner kan søke tilskudd på 50 millioner til legevaktordningen

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd som kommuner med utfordringer med å rekruttere til legevakt kan søke på. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– I Hurdalsplattformen er vi tydelige på at vi skal sikre en god legevakttjeneste i hele landet, og utgreie løsninger som tar hensyn til belastningen fastlegene opplever både på kontoret og på legevakten, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding. 

For mange fastleger gir legevakt en høy vaktbelastning, særlig i mindre kommuner i distriktene, som ofte har utfordringer allerede med rekruttering av fastleger til kommunen. 

Tilskuddet skal bidra til å redusere vaktbelastningen i legevaktordningen og bedre rekrutteringen i disse kommunene. 

Kjerkol uttaler at det nye legevakttilskuddet vil ha effekt på kort sikt.

I tillegg skal en partisammensatt arbeidsgruppe levere forslag til flere tiltak som skal bidra til en bærekraftig legevaktordning i slutten av april.

– Å styrke fastlegeordningen slik at rekrutteringen og stabil legedekning blir sikret over hele landet er en av mine viktigste oppgaver, uttaler Kjerkol.

Alle kommuner i sentralitetsklasse seks med befolkningstall under 5000 kan søke tilskuddet.

Det legges ikke spesifikke føringer på hvordan kommunene benytter midlene ut over at tiltaket skal bidra til å øke rekrutteringen til legevaktordningen.

Powered by Labrador CMS