HELSEPLATTFORMEN: Marit Hermansen er nytt styremedlem Helseplattformen AS. Foto: Lasse Moe  Foto:

HELSEPLATTFORMEN: Marit Hermansen er nytt styremedlem Helseplattformen AS. Foto: Lasse Moe 

Foto:

Nye styremedlemmer i Helseplattformen

Marit Hermansen, avtroppende president i Legeforeningen og Torunn Austheim, avtroppende kommunedirektør i Steinkjer kommune, blir nye medlemmer av styret i Helseplattformen AS.

– Jeg ble veldig glad for å bli spurt om å gå inn i styret, og er glad for at min kompetanse er ønsket og etterspurt, det uttaler Marit Hermansen til Helseplattformens nettside.

Hermansen går til høsten av som president i Legeforeningen etter seks år i vervet.

– Opptatt av involvering

På spørsmål om Hermansen ser det som sin oppgave å følge opp fastlegene, med tanke på å få dem med i løsningen, svarer Hermansen:

SPENT: – Vi må passe på at kommunestemmen ikke blir for sped sammen med de tunge helseforetakene, uttaler Torunn Austheim. Foto: Helseplattformen
SPENT: – Vi må passe på at kommunestemmen ikke blir for sped sammen med de tunge helseforetakene, uttaler Torunn Austheim. Foto: Helseplattformen

– Jeg er helt sikker på at fastlegene som er tatt med inn i prosjektet greier å ivareta fastlegeperspektivet. Jeg kjenner betydningen av involvering og er opptatt av det i alt arbeidet med digitalisering av helsetjenesten.

Hermansen sier hun ønsker å støtte involveringen av helsepersonell.

– Jeg tenker at jeg kan bidra med det perspektivet i dette prosjektet, som er veldig avhengig av at man får til et godt samarbeid med brukerne – altså helsepersonell som skal bruke systemet i møte med pasientene, både i sykehus og kommuner, uttaler Hermansen.

Torunn Austheim er utdannet jurist og har tidligere vært høgskoledirektør og rådmann i Holtålen. De siste tolv årene har Austheim vært kommunedirektør i Steinkjer kommune.

– Viktig å lykkes på kommunesida

Austheim uttaler at hun er spent.

– Jeg er spent, fordi jeg hører det er mye som rører seg rundt omkring, men vi er definitivt på rett vei. Sett fra kommuneståsted er det viktig at vi lykkes på kommunesida, og vi må passe på at kommunestemmen ikke blir for sped sammen med de tunge helseforetakene.

– Jeg er også spent på hvordan organisasjonen utvikler seg, og om vi klarer å dimensjonere den etter hva kommunene makter å være med på. Om nytten står i forhold til utgiftene, og om vi vil se verdiene, uttaler Austheim.

Styremedlemmer i Helseplattformen AS:

Helge Magne Garåsen (leder) (fra og med 13.02.2021)

Nils Kvernmo (nestleder) (fra og med 13.02.2021)

Anne-Marie Barane (medlem) (fra og med 07.10.2019)

Marit Hermansen (medlem) (fra og med 28.06.2021)

Terje Gårdsmoen (medlem) (fra og med 07.10.2019)

Torunn Austheim (medlem) (fra og med 28.06.2021)

Linda Evensen (medlem) (fra og med 07.10.2019) (valgt av og blant ansatte)

Ørjan Gundersen (medlem) (fra og med 28.06.2021) (rykket opp fra vara valgt av og blant ansatte)

Powered by Labrador CMS