VIL IKKE TA REGNINGEN: Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune mener at St. Olavs hospital må bære kostnaden hvis sykehuset ensidig beslutter å utsette oppstarten av bruk av Helseplattformen.

Foto: Guro Kulset Merakerås

Forventer kjemperegning hvis St. Olav utsetter til høsten

Trondheim kommune frykter en ekstrakostnad på mange hundre millioner kroner hvis St. Olavs hospital går for en lengre utsettelse av oppstart for Helseplattformen, og mener at Helse Midt-Norge må ta ansvar for denne.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Det er svært dramatisk hvis St. Olavs velger å ikke ta Helseplattformen i bruk nå i mai. Hvis sykehuset velger å utsette utover den ekstra uka vi snakker om, og det drøyer et stykke utover høsten, vil det innebære kostnader i mangehundremillionersklassen for Helseplattformen AS. Jeg tror det er viktig å skjønne at det er den størrelsen vi snakker om, sa Olav Løberg, kommunaldirektør for økonomi og finans, da formannskapet i Trondheim kommune i dag ble informert om forsinkelsen hos Helseplattformen.

Dagens Medisin brakte i forrige uke nyheten om at Helseplattformen ikke rekker oppstart 30. april og at legene ved St. Olavs krever utsettelse til høsten.

Kommunen vil starte 7.mai
Kommunaldirektør Løberg sitter i styret for Helseplattformen AS, som eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Helseplattformen AS sendte før helga ut en pressemelding om at partene er enige om at det fortsatt gjenstår en del områder som trenger retting og videre testing. Dette gjelder tilganger, medikamenter og pasientlogistikk.

– Det er bred enighet om at utfordringene er løsbare, skriver Helseplattformen AS i sin pressemelding og viser til et møte mellom ledelsen på St. Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF og Helseplattformen AS.

Det gjenstår å se om enigheten vedvarer hvis styret ved St. Olavs hospital bestemmer seg for å utsette go-live til etter sommeren til tross for at Trondheim kommune vil starte 7.mai.

– Vi har en plan om felles innføring. Det tekniske oppsettet forutsetter at begge organisasjoner innfører Helseplattformen som en samlet løsning. Vi har sendt et notat til styreleder og administrerende direktør ved St. Olavs og har oppfordret dem til å stå ved vår felles innføringsplan, sa helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli under formannskapsmøtet.

Bekymret for følgefeil i kommunene
Ordfører Rita Ottervik levnet ingen tvil om hva hun mener om ekstraregningen som kan komme.

– Jeg forutsetter at hvis St. Olavs ensidig vedtar å utsette, og vi er klare til å begynne, så må St. Olavs bære den kostnaden det måtte påføre andre parter, sa ordføreren, som også pekte på at kommunalt ansatte som har fått opplæring, vil ha behov for oppfrisking hvis det tar for lang tid før de får bruke det det har lært.

– Det er en krevende sak for alle involverte parter, og det er grunn til å understreke alvoret i situasjonen, sa Løberg, som også uttrykte bekymring for at en større forsinkelse på go-live i Trondheim kan få følger for innføringsløpet til åtte kommunene som sammen med Helse Nord-Trøndelag skal kobles på Helseplattformen i november 2022.

Dette gjelder kommunene Ørland, Indre Fosen, Åfjord, Os, Røros, Holtålen, Verdal og Levanger. Fordi Helseplattformen AS har ikke kapasitet til å følge opp alle kommuner samtidig, er innføringsløpet planlagt ved at nye puljer tar i bruk løsningen med et halvt års mellomrom. En forskyving kan få følgefeil.

– Vår plan er å ta i bruk Helseplattformen nå, så fort som overhodet mulig, understreket helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli og la ikke skjul på at hun er spent på hva morgendagen bringer.

Styret ved St. Olavs hospital samles til møte i løpet av formiddagen 27. april.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS