Det felles journalsystemet Helseplattformen er en milliardinvestering som, om systemet skal funke etter intensjonen, er man avhengig av å ha alle kommunene i helseregion midt med seg. Trondheim kommune og kommunaldirektør for helse og omsorg, Helge Garaasen vil bli med, men ønsker ikke å betale for andre kommuner. Foto: Colurbox/arkvifoto

Kommune stiller krav for å være «prøvekanin» for Helseplattformen

Trondheim kommune går inn for å utløse sin opsjon, men stiller visse krav for å være førstemann ut til å bruke Helseplattformen i kommunen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I forslaget til innstilling til bystyremøtet i høst, der Trondheim kommune skal avgjøre en deltakelse, lister kommunen opp flere forutsetninger for å skulle delta i Helseplattformen, blant andre:

  • Kommunen vil ha dekket alle kostnader som følge av at de går først.
  • Kommunen «skal ikke forskuttere eller på annen måte ta økonomisk risiko på vegne av andre aktører» og de skal være sikret «ubrutt styringslinje i etableringsfasen for å ivareta Kommunelovens krav om styring og kontroll».

Vi kan ikke operere som bank overfor andre kommuner. Helge Garåsen, kommunaldirektør

Milliardinvesteringen Helseplattformen er et nytt felles journalsystem for Helse Midt-Norge.

Helseplattformen skal tas i bruk i 2021, og koster opp mot 3,3 milliarder kroner. Den kommunale andelen må være på 30 prosent, og det er satt av finansiering til denne gjennom statsbudsjettet - i form av et lån til kommunene når de utløser sin opsjon.

Bystyret foreslår å vedta at Trondheim utløser sin opsjon på kjøp av Helseplattformen innenfor en samlet kostnadsramme på 354 millioner kroner.

Les mer: Legene jakter unødvendige klikk i Helseplattformen

Helge Garåsen er kommunaldirektør for helse og omsorg i Trondheim kommune. Han sier til Dagens Medisin at kommunen har hatt som intensjon å utløse opsjonen, og å komme inn på eiersiden sammen med Helse Midt.

– Vi skal selvfølgelig ta utgiftene som påløper Trondheim kommune, men vi skal ikke ta kostnader på vegne av andre kommuner. Det har vi vært tydelige på hele veien, og også i møte med departementet. Vi kan ikke operere som bank overfor andre kommuner.
– Du har tro på at forslaget går gjennom?

– Vi har involvert og orientert politisk nivå hele veien, og jeg har tro på at dette går gjennom.

Torbjørg Vanvik er leder av Helseplattformen. Arkivfoto.

– Hva tenker du om bekymringene som har vært rettet mot anskaffelsen av Helseplattformen?
– Vi har jobbet mye med en styringsmodell slik at vi har kontroll på utviklingen. Vi er i ferd med å engasjere dyktige folk for å sette opp løsningen etter vårt behov. Dette handler i stor grad om hvordan vi i fellesskap håndterer prosessen slik at vi får være med påvirke for en best mulig løsning for kommunen og fastlegene.


Les også: I 2015 lovte regjeringen at det skulle bli en slutt på gigantiske IT-prosjekter

Vil bli medeier
Trondheim kommune setter også som krav at de skal kjøpe inntil 40 prosent av aksjene i selskapet Helseplattformen AS, som ble etablert i februar. Selskapet skal forvalte avtalen med leverandøren, og ivareta felles aktiviteter i forbindelse med innføring og videre avtaleforvaltning.
I perioden med å anskaffe Helseplattformen var dette organisert som et program med flere delprosjekter. Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune har stått som eiere, og det ble ved etableringen av selskapet signalisert fra Helse Midt at selv om selskapet ble stiftet med RHF’et som eier alene, så kunne dette endres.
– I tråd med planene
Det bekrefter Torbjørg Vanvik, programdirektør i Helseplattformen, som sier Trondheims krav om en eierandel i selskapet er i tråd med planene.
– At Trondheim blir første kommune ut med å løse ut opsjonen, henger også sammen med at St. Olavs Hospital skal først ut, sier Vanvik.

Hun sier prosjektet så langt er i rute.

–  Vi er ennå i en tidlig fase. Vi går nå inn i en spesifikasjonsfase som handler om å spesifisere og designe løsningen for norske forhold, sier hun til Dagens Medisin.

Signerte kontrakt verdt 445 millioner
Nylig signerte Helseplattformen en kontrakt med IBM verdt 445 millioner kroner. IBM skal levere såkalt tilgangsstyring.

–  Det vi betaler for er sikker og effektiv identitets – og tilgangsstyring for løsningen. Dette er altså en funksjonalitet for tilgangsstyring både for vanlige brukere av løsningen, men også tilgangsstyring for andre aktører – som for eksempel at noen skal gjøre service på systemet. 

Vanvik viser til at de 445 millionene er inklusive alle opsjoner i kontrakten, også utover Helseplattformen.

Omstridt prosess
Prosessen med å lande en avtale om Helseplattformen, har vært lang og omstridt. Selskapet Epic «vant» anbudet etter at den konkurrerende leverandøren trakk seg i siste liten.
Den danske Sundhedsplatformen leveres også av Epic, og der er systemet svært omstridt.

Les også: Nytt IT-system i Helse Midt – i Danmark hagler kritikken


Dette viser også Rådmannen i Trondheim kommune til, og i saksprotokollen er Rådmannes anførsler om bekymringene rundt Helseplattformen notert:

–  Rådmannen ønsker å være tydelig på at risikoen i gjennomføringen av den neste delen av prosjektet er stor. Erfaringen fra danske Sundhedsplatformen viser blant annet dette.

–  Trondheim kommune vil bli vesentlig mer eksponert for risiko i form av kostnadsoverskridelser, interessemotsetninger med spesialisthelsetjenesten, evnen til å stille faglige ressurser tilveie fremover og kontrollere omfanget av utviklingsarbeidet. Videre vil selve innføringen i organisasjonen være krevende og bety endringer for mange ansatte. Det er flere prosjekter i offentlig sektor som har opplevd slike utfordringer. For å bøte på dette legger rådmannen til grunn at prosjektet gjennomføres i tråd med beste praksis for prosjekt -og eierstyring av store prosjekter og med en ubrutt styringslinje, heter det i protokollen.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at IT-sjefen i Trondheim, Bjørn J. Villa, som også er førsteamanuensis II ved NTNU, stiller spørsmål om det er riktig vurdering at en suite-leverandør, altså én leverandør som leverer alle komponenter i en slik løsning, skal stå for prosjektet.

«Nærmest uvirkelig»
I et notat han sendte til en intern styringsgruppe for Helseplattformen i vår, ga han uttrykk for at han er svært bekymret:

«Det beste svaret på “Én innbygger – én journal” var nok i 2013 sannsynligvis en helhetlig løsning fra en enkelt leverandør. Men nå i 2019 er dette ikke nødvendigvis lenger tilfelle. Mye har skjedd på 6-7 år -også innenfor Helse IKT. Det er svært risikabelt om vi bevisst eller ubevisst lukker øynene for dette», skriver han.

Til Dagens Medisin sa Villa at han frykter at man i arbeidet med Helseplattformen er blitt mer lojal for selve prosessen, og dermed velger feil.
Høsten 2021
Innføringen av løsningen i Trondheim kommune er forventet å skje høsten 2021. Dette vil skje samtidig med St. Olavs hospital og to fastlegekontor. Parallelt med etableringsprosjektet vil Trondheim kommune forberede innføring i Trondheim kommune med fokus på strategisk, taktisk og operativ modenhet, opplæring og gevinstrealisering.

Alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

Man er avhengig av at kommunene slutter seg til løsningen og utløser sine opsjoner.

Powered by Labrador CMS