INNSTILLING KLAR: Helse- og omsorgskomiteen har lagt frem sin innstilling om representantforslag om forslag om nasjonal finansieringsløsning for sjeldne sykdommer. Foto: Per Corneliussen
INNSTILLING KLAR: Helse- og omsorgskomiteen har lagt frem sin innstilling om representantforslag om forslag om nasjonal finansieringsløsning for sjeldne sykdommer. Foto: Per Corneliussen

Ikke flertall for særordning for sjeldne sykdommer

I mars fremmet stortingsrepresentanter forslag om en nasjonal finansieringsløsning for behandling av sjeldne sykdommer. Nå har helse- og omsorgskomiteen levert sin innstilling til Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold, Silje Hjemdal og Morten Stordalen, alle fra Fremskrittspartiet, fremmet et representantforslag om nasjonal finansieringsløsning for sjeldne sykdommer.

Forslagsstillerne mener finansieringsansvaret for behandling av sjeldne sykdommer må ligge på nasjonalt nivå, og ikke i de enkelte sykehusenes egne budsjetter, og mener det skaper geografiske ulikheter når det gjelder tilgang til behandling.

Helse- og omsorgskomiteens anbefaling

Helse- og omsorgskomiteen anbefaler Stortinget til å ikke vedta forslaget. Forslaget har ikke vært på høring.

Komiteens anbefaling fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Rødt og KrF.

Foreløpig dato for behandling av saken i Stortinget er satt til 25. mai.

Nye forslag

I behandling av saken er det kommet nye forslag fra mindretall.

Forslag fra Høyre:

«Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om prioritering i helsetjenesten, og vurdere endringer slik at man i ny prioriteringsmelding best mulig kan møte dagens og fremtidens utfordringer.»

Forslag fra FrP og Pasientfokus:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med ny prioriteringsmelding for helse- og omsorgstjenesten sette «sjeldenhet» som et eget kriterium og på denne måten sikre at de særegne kjennetegnene ved sjeldne diagnoser fanges opp.»

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en plan for hvordan man kan sikre rask tilgang til nye og tilgjengelige medisiner for pasienter med sjeldne diagnoser.»

Powered by Labrador CMS