GIR ROS: Helse- og omsorgsminster Bent Høie (H) er stolt over at Verdens helseorganisasjon fremhever arbeidet ved Blakstad sykehus. Foto: Vidar Sandnes

GIR ROS: Helse- og omsorgsminster Bent Høie (H) er stolt over at Verdens helseorganisasjon fremhever arbeidet ved Blakstad sykehus.

Foto: Vidar Sandnes

WHO løfter frem norsk medisinfritt helsetilbud

Verdens helseorganisasjon (WHO) løfter frem den medisinfrie behandlingen ved Blakstad sykehus i en ny veileder for fremtidens helsetjenester.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I en fersk internasjonal veileder for psykisk helsevern, trekkes det frem tre døgntilbud på sykehusnivå. Ett av dem er tilbudet ved BET-seksjonen ved Blakstad sykehus i Asker kommune, i helseforetaket Vestre Viken.

BET står for basal eksponeringsterapi og er en form for medisinfri behandling. 

Veilederen som er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) ble lansert den 10. juni. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) hyller det norske behandlingstilbudet.

– Jeg er særlig glad for at WHO anerkjenner den jobben som dere og Norge har lagt ned med å få på plass medisinfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. Medisinfri behandling gjør at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan leve et liv uten store bivirkninger av medisin. Det bidrar til økt mestring og muliggjør i større grad aktive liv og samfunnsdeltagelse, sier Høie til nettsidene til Vestre Viken.

Fikk besøk av spesialrapportør

BET er tidligere beskrevet i en rapport utarbeidet av FNs spesialrapportør for mennesker med nedsatt for funksjonsevne, Catalina Davandas Aguilar, som besøkte seksjonen i 2019.

Seksjonsleder Jørgen Strand er glad for omtalen, men uttaler at han ikke vet akkurat hvorfor tilbudet ble spesielt valgt ut til veilederen.

– Vi har ikke fått en isolert begrunnelse for hvorfor WHO valgte ut vår seksjon og behandling, utover at det samsvarer med hva WHO mener er viktig og riktig arbeid og hvordan vi jobber, sier Strand.

Døgn-tilbud

Behandlingen ved seksjonen ved Blakstad sykehus innebærer intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer. Tilbudet er spesielt innrettet mot pasienter som ikke har hatt nytte av det ordinære tilbudet innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS