ÅPENHET SKAL EVALUERES: Nå er anbudet ute på evalueringen av Nye Metoder. Blant det som skal evalueres er åpenhet og transparens i Beslutningsforum. 

Foto: Vidar Sandnes

Setter av fem millioner kroner til evaluering av Nye Metoder

Oppdraget med å evaluere Nye Metoder er nå ute på anbud. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har satt av fem millioner kroner til arbeidet.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Nye metoder ble lovfestet i desember 2019 og gir dermed de regionale helseforetakene, gjennom Beslutningsforum, ansvar for å sørge for at det finnes et nasjonalt system for å beslutte hvilke metoder som tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Stortinget ba også regjeringen sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i system for Nye Metoder.

Nå er oppdraget med å gjennomføre evalueringen lyst ut.

– Den medisinske utviklingen gir oss nye muligheter, men stiller oss også overfor vanskelige valg om hvilke nye legemidler og behandlingsmetoder vi skal ta i bruk i helsetjenesten vår. For å sikre alle pasienter likeverdig, trygg og effektiv tilgang på nye metoder, må systemet forbedres kontinuerlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en nyhetsmelding fra Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med konkurranseutlysningen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt. Foto: Siv Øverland Eriksen

En rekke organisasjoner, bedrifter og privatpersoner har levert høringsinnspill. Dagens Medisin har gått gjennom innspillene, som i hovedsak peker på at systemet Nye Metoder bruker for lang tid, er for lite transparent og mangler brukermedvirkning.

Det er viktig for meg at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt. Helse- og omsorgsminister Bent Høie

– Det er viktig for meg at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt. Erfaringene og kompetansen de sitter med er viktig å lytte til når vi skal ruste Nye metoder for framtiden, sier Høie.

I tillegg ønsker man ev evaluering av hvordan systemet er rustet organisatorisk og faglig for medisinsk-teknologisk utvikling fremover, herunder særskilt håndtering av persontilpasset medisin.

Hvordan beslutninger blir implementert i helsetjenesten, herunder informasjon om beslutningene til helsetjenesten, oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer knyttet til beslutningene, og likeverdig tilgang til metoder besluttet innført for pasienter i hele landet

Og om unntaksordningen i systemet for Nye metoder har oppfylt sin intensjon og praktiseres likeverdig i de fire regionale helseforetakene, både for gruppeunntak og for unntak for enkeltpasienter.

Helse og omsorgsdepartementet tar sikte på å inngå en avtale i månedsskifte oktober/november 2020. Evalueringen skal leveres innen 31. oktober 2021.

Fristen for å levere tilbud er satt til 16. juni 2020.

Powered by Labrador CMS