FLERE HATTER: Gunnar Bovim har hatt en rekke verv og jobber innen helsefeltet. Bovim er blant annet styreleder ved Oslo universitetssykehus (OUS). Her er han avbildet under et møte i styret i 2019. 

Foto: Vidar Sandnes

Han skal lede helsepersonellkommisjonen

Dagens Medisin erfarer at tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim skal lede den nye helsepersonellkommisjonen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hurdalsplattformen er grunnlaget for dagens regjering som utgår fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I plattformen som partiene ble enige om etter høstens valg, fremgår det at det skal nedsettes en «helsepersonellkommisjon.»

I kommisjonen skal partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene være representert og målet er, ifølge plattformen, «å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.»

Flere kilder opplyser til Dagens Medisin at medlemmene i den nye kommisjonen etter planen skal utnevnes av Kongen i statsråd i morgen, fredag. 

Etter det Dagens Medisin erfarer blir det et stort utvalg, og det kan være snakk om rundt 16-17 deltakere.

Ledes av tidligere NTNU-rektor

Uavhengige kilder opplyser om at det er Gunnar Bovim er hentet inn for å lede kommisjonen.

Bovim er lege og har en rekke jobber og verv innen helse. Frem til 2019 var han rektor ved NTNU og han har tidligere vært administrerende direktør både ved St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge. Bovim er også sittende styreleder ved Oslo universitetssykehus. 

Dagens Medisin har vært i kontakt med Bovim. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– En mer treffsikker analyse

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har tidligere sagt dette til Dagens Medisin om formålet med arbeidet er å få en mer treffsikker analyse på fremtidens behov:

– Målet med helsepersonellkommisjonen er å treffe bedre med utdanning og rekruttering av helsefolka vi trenger. Vi skal sette sammen ansvarlige både fra universitets og høyskole-sektoren, partene i arbeidslivet og tjenesten.

Dagens Medisin har rettet en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet, men henvendelsen er så langt ikke besvart. 

Powered by Labrador CMS