Ny direktør i Helse Nord-Trøndelag

Fredag ble Tor Åm (68) ansatt som ny administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Åm har vært konstituert i stillingen siden 18. oktober i fjor. Han tiltrer med umiddelbar virkning.

I oktober gikk administrerende direktør Torbjørn Aas fra sin stilling på grunn av langvarige samarbeidsutfordringer. Forut for avgangen, i februar i fjor, krevde legene ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger krevde i februar at Aas måtte gå av.

Tor Åm Foto: Helse Nord-Trøndelag

Legene uttalte at de ikke lenger hadde tillit til Aas.

– Tonen har nå blitt skarpere i en konflikt som har pågått over lang tid. Kjernen er først og fremst direktørens ledelsesform, sa Olaf Kleinau, hovedtillitsvalgt for overlegene ved Levanger sykehus, til Dagens Medisin.

Tor Åm er utdannet lege og har i tillegg til legepraksis og lang erfaring som leder på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og har juridisk spesialfageksamen i sosialrett, helserett og trygderett og en mastergrad i helseledelse fra Universitetet i Oslo.

Åm er bosatt i Trondheim og har siden 2012 vært samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykisk helse ved St. Olavs hospital.

Fredag la utvalget fram sin enstemmige anbefaling om å ansette Tor Åm. Et samlet styre sluttet seg til innstillingen.

- Vi fikk den kandidaten vi ønsket oss, og styret er svært fornøyd med at en kliniker med lang, solid og bred ledererfaring valgte å søke stillingen som permanent direktør i Helse Nord-Trøndelag, sier styreleder Ingrid Finboe Svendsen i en pressemelding.

Tor Åm uttaler at han er glad for tilliten styret viser ham og ser fram til å arbeide videre med en lengre tidshorisont enn det som opprinnelig var planlagt:

- Med mine 68 år kunne jeg gått av med pensjon nå. Men så lenge jeg er frisk ønsker jeg å ha en jobb jeg brenner for. Stillingen som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag er nettopp en slik utfordring, og jeg tror jeg har mye å bidra med. Jeg har vel tre år igjen i arbeidslivet før jeg må gå av. Den tiden tror jeg vi trenger for å rydde opp i situasjonen og sikre handlingsrom for en god utvikling videre i Helse Nord-Trøndelag.

Powered by Labrador CMS