UNN: Sykehuset i Tromsø som har det største faktiske forbruket av overtid og innleie med 243 månedsverk i snitt hver måned til og med september. Foto: Terje Pedersen / NTB

Helse nord har brukt 385 millioner kroner på innleid arbeidskraft hittil i år

Hittil i år har Helse nord brukt 385 millioner kroner på innleid arbeidskraft. Ifølge helseforetaket er bemanningsutfordringene store.

Publisert

– Derfor må vi bruke en god del innleie, og ikke minst overtid og mertid på egne ansatte, for å fylle hull i vaktplaner, sier spesialrådgiver Tonje Hansen i Helse nord til NRK.

Onsdag var det nytt styremøte i Helse nord, som for tiden er inne i en omstillingsprosess.

I en rapport som ble lagt fram for styret i helseforetaket, kommer det fram at det er sykehuset i Tromsø som har det største faktiske forbruket av overtid og innleie med 243 månedsverk i snitt hver måned til og med september.

Men også de mindre sykehusene har i snitt høy innleieandel. Sykehuset i Lofoten, hvor det er foreslått å legge ned akuttfunksjonen, dekker opp én av ti stillinger med innleie og overtid.

Ifølge Hansen i Helse nord er det særlig to grupper fagfolk helseforetaket sliter med å rekruttere – radiologer, psykiatere og psykologer.

Ved sykehuset i Lofoten dekkes 80 prosent av behovet for radiologer, som utgjør en til to stillinger, med innleid arbeidskraft. I Mo i Rana, Vesterålen og Hammerfest er andelen over 40 prosent.

Powered by Labrador CMS