MÅ REDEGJØRE: Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset må forklare for eget styre - og for Helse Nord, hvorfor det ikke ble oppdaget tidligere at sykehuset blir 330 millioner dyrere. Foto: Anne Grete Storvik /arkivfoto

Budsjettsprekk på 330 millioner ved Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset i Bodø avholder ekstraordinært styremøte mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Utbyggings- og moderniseringsprosjektet ved Nordlandssykehuset pågått i en periode på over 15 år, og har vært gjennomført i to byggetrinn. Nordlandssykehuset har slitt med økonomien over år.

Tilllitsvalgt: – Veldig overrasket
Mandag avholdes det et ekstraordinært styremøte etter at sykehuset nå melder om ytterligere overskridelse på 330 millioner kroner i forhold til eksisterende kostnadsramme. Styret ber nå administrerende direktør Paul Martin Strand samt styreleder om å gå i dialog med Helse Nord om situasjonen.

Styreleder Odd Roger Enoksen responderer søndag ikke på Dagens Medisins henvendelser.

Ansattrepresentant for Legeforeningen ved Nordlandssykehuset, Benjamin Storm, konstaterer at det hele kommer overraskende på ham.

– Jeg er veldig overrasket, og vil avvente informasjonen som kommer i møtet, sier han til Dagens Medisin.

Les også: Bygger nye sykehus for 14 milliarder i nord

Det er i den siste fasen av byggingen av det nye sykehuset i Bodø at denne overskridelsen kommer.
Direktøren går i forslaget til innstilling langt i å innrømme at merkostnadene skulle ha vært avdekket tidligere.
– Den tertialvise rapportering fra byggeprosjektet, løpende avstemminger som er gjort mellom prosjektregnskap og driftsregnskap, samt rapport fra revisor våren 2019, ga ikke grunnlag for å iverksette ytterligere kontrolltiltak knyttet til oppfølgingen av byggeprosjektet.

– Ut fra den kunnskap vi per i dag har om årsaksforholdene erkjenner direktøren likevel at merkostnadene som har påløpt som følge av utfordringene i siste del av byggeprosjektet skulle vært avdekket tidligere. Også dette forhold vil jeg sterkt beklage, heter det i direktørens forslag til innstiling.

I innstillingen vises det til at styret mener at problemene skyldes en feilvurderinger flere år tilbake tid.

– Vi er av den oppfatning at den vesentligste årsaken til de vedvarende utfordringer med meget stort omfang av tilleggsarbeider som Nordlandssykehuset HF har erfart i fase 3 i utbyggingsprogrammet ligger i mangler og feil i detaljprosjekteringen fra 2014 og forutsetningene for denne. Kompleksitet og risiko har vist seg svært undervurdert i dette grunnlaget, heter det i forslag til innstilling.

Dette skriver styret om investeringen:
Hele det vedtatte byggeprogrammet 2002 –2020 kan nå forventes å ha et investeringsnivå på 0,45 milliarder kroner i byggetrinn 1 og på om lag 4,2 milliarder kroner i byggetrinn 2. Dette utgjør samlet 4,7 milliarder omlag 75 000 m² moderne sykehusbygg.

Powered by Labrador CMS