FØRST UT: St. Olavs hospital prioriteres i første fase fordi helseforetaket er først ut til å ta i bruk Helseplattformen. Foto: Guro Kulset Merakerås

FØRST UT: St. Olavs hospital prioriteres i første fase fordi helseforetaket er først ut til å ta i bruk Helseplattformen.

Foto: Guro Kulset Merakerås

Reduserer ventelistene før oppstart av Helseplattformen

Helse Midt-Norge har satt av nærmere 100 millioner kroner for en ekstraordinær innsats de neste månedene.

Publisert

Nå iverksettes tiltak for å kutte ventelistene ved sykehusene før innføringsfasen for Helseplattformen. Det skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding. 

All tilgjengelig kapasitet i egne helseforetak og hos private som har avtale med Helse Midt-Norge skal tas i bruk, heter det videre. 

St. Olavs hospital prioriteres i første fase, det vil si i november og desember, når helseforetaket som førstemann tar i bruk Helseplattformen.

Deretter vil Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal bli prioritert fortløpende når Helseplattformen rulles ut.

Det er satt av 40 millioner kroner til ekstraordinære kjøp fra private i år og 30 millioner kroner neste år.

- Aktiviteten vil gå noe ned

Selv om sykehusene nå forbereder seg på å ta i bruk Helseplattformen på en best mulig måte, er det forventet at aktiviteten vil gå noe ned ved oppstart, sier fagdirektør Björn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF.

​- Midt-Norge har landets korteste ventetider og i samarbeid med helseforetakene våre skal vi sørge for å skjerme pasientene og unngå økte ventelister og fristbrudd i den krevende perioden vi nå går inn i. Flere hundre pasienter innen flere fagområder kommer til å få raskere tilgang til nødvendig helsehjelp enn om disse ekstraordinære tiltakene ikke var iverksatt, sier ​Gustafsson.

​Behovene for kjøp av ekstra kapasitet hos private leverandører blir koordinert av fagdirektørene i våre sykehus, mens det er fagavdelingen ved det regionale helseforetaket som ivaretar den løpende dialogen med de private leverandørene, opplyser fagdirektøren.

Powered by Labrador CMS