FEILRETTING: Administrerende direktør Stig Slørdahl anbefaler Helse Midt-Norge-styret å slå fast at «feilretting og stabilisering må komme på plass så snart som mulig». Foto: Vidar Sandnes

FEILRETTING: Administrerende direktør Stig Slørdahl anbefaler Helse Midt-Norge-styret å slå fast at «feilretting og stabilisering må komme på plass så snart som mulig».

Foto: Vidar Sandnes

Helse Midt-Norge om feil i Helseplattformen: – Det er bekymringsfullt

– Vi erkjenner at situasjonen for de ansatte er krevende, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Publisert

St. Olavs hospital har ikke klart å hente seg inn igjen etter innføringen av det nye journalsystemet Helseplattformen i midten av november.

Nå har sykehuset i samarbeid med Helseplattformen AS, laget en liste over hva som må til for at løsningen skal komme tilbake til normal drift, opplyste St. Olavs-direktør Grethe Aasved til Dagens Medisin tirsdag.

Listen ble diskutert i et møte i styringsgruppe for fremdrift, som ledes av administrerende direktør Stig Slørdahl i det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge, på tirsdag.

– Forventet en krevende periode

Onsdag kveld starter et styremøte i Helse Midt-Norge, hvor innføringen av Helseplattformen også er tema. 

Dagens Medisin har spurt Stig Slørdahl om hvordan han vil beskrive dagens situasjon.

– Vi erkjenner at situasjonen for de ansatte er krevende og det er bekymringsfullt at vi har kritiske feil og mangler som må utbedres, sier Stig Slørdahl i et skriftlig svar via kommunikasjonsavdelingen.

– Men det å innføre et nytt journalsystem som er arbeidsverktøyet til alle de ansatte, er veldig krevende. Vi hadde forventet at dette ville bli en krevende periode. Det jobbes iherdig fra alle parter for å rette feilene slik at St. Olavs hospital kommer opp i normal drift igjen.

– Viktig med nok ressurser

Ifølge sykehusdirektør Grethe Aasved venter sykehuset nå på at det settes inn nødvendige ressurser fra Helseplattformen og Epic. Helse Midt-Norge eier Helseplattformen AS sammen med flere kommuner. RHF-et har en eierandel på 60 prosent.

Slørdahl svarer ikke på spørsmål om hva Helse Midt-Norge vil gjøre i lys av behovet for ressurser for å rette opp feil. Han svarer heller ikke på om Helse Midt-Norge vil gi Helseplattformen AS mer midler for å få gjennomført endringene på listen som tidligere er omtalt av St. Olavs-direktøren.

Helse Midt-sjefen viser til at det pågående arbeidet til Helseplattformen AS og St. Olavs hospital.

– Det er viktig at det er nok ressurser på St. Olav til å få løst kritiske feil, skriver Slørdahl.

Kort tid

Problemene ved St. Olavs hospital får også følger for andre sykehus. Etter planen skal sykehusene i Nord-Trøndelag koble seg på Helseplattformen i februar. Det er en plan tillitsvalgte har advart mot. 

– Vi mener at det ikke kommer til å gå å innføre løsningen i Nord-Trøndelag innen planen. Vi må rette opp i de alvorlige feilene og tungvinte arbeidsflytene først, sier Lindy Jarosch-von Schweder som er konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge.

I sakspapirene til onsdagens styremøte fremgår det at administrerende direktør anbefaler styret å fatte et vedtak som slår fast at «tidsplanen er krevende, noe som betyr at feilretting og stabilisering må komme på plass så snart som mulig».

Kommunikasjonsansvarlig i Helseplattformen AS oppgir onsdag ettermiddag at det ikke lot seg gjøre å svare på Dagens Medisins spørsmål i dag og at Helseplattformen overlater til Helse Midt-Norge å kommentere saken.

Saken er oppdatert med svar fra Helseplattformen AS.

Powered by Labrador CMS