OVERRASKET: – Finnmarkssykehuset er overrasket over at Statsforvalteren i Nordland ikke selv vil gå inn i forsvarlighetsvurdering av de private tilbyderne, men forholder oss til det svaret som er avgitt, sier Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. 

Foto:

Avslutter tilsynssak mot fristbruddleverandører: – Vi er overrasket

Statsforvalteren i Nordland avslutter tilsynssaken mot Ressursklinikken AS og Psykia AS uten videre oppfølging. – Vi er overrasket, sier Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. – Vi er ikke overrasket, svarer fristbruddleverandør.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Fristbruddordningen

Målet med fristbruddordningen er at pasienter skal sikres behanding - også når det offentlige ikke evner å gi dem det.Systemet fungerer slik at private behandlere overtar pasientene. og sender regningen til sykehusene.Finnmarkssykehuset forteller at de på grunn av fristbruddene er havnet i en kostnadsspiral de ikke har kontroll på.

Statsforvalteren i Nordland finner det ikke hensiktsmessig med en videre tilsynsmessig oppfølging av Psykia AS og Ressursklinikken AS.

Det fremgår av en orientering til partene, datert 25. august 2021.

– Vi opplevde det som viktig at Statsforvalteren i Nordland var villig til å gå grundig gjennom denne saken, og vi ser det som korrekt at saken nå er lagt død av den samme statsforvalter.

Det sier Thor Kvakkestad, psykiater og daglig leder hos Psykia AS, i en kommentar til Dagens Medisin.

Leir Roar Falkum, psykiater og innehaver Ressursklinikken AS Foto: Vidar Sandnes

– Ikke overrasket

Leif Roar Falkum, psykiater og daglig leder hos Ressursklinikken AS, sier at han er tilfreds med at Statsforvalteren i Nordland har ferdigbehandlet og avsluttet tilsynssaken.

– Saken er fra vår side belyst med et detaljert materiale knyttet til den pasientbehandlingen vi har gitt våre pasienter i Finnmark, og også belyst saken i forhold til aktuell psykoterapiforskning. At statsforvalteren ikke finner det hensiktsmessig med en videre tilsynsmessig oppfølging av Ressursklinikken, og med dette nå har avsluttet saken, er for oss en god tilbakemelding. Vi er ikke overrasket over statsforvalterens vurdering, heller var det en forventet vurdering, sier han.

Thor Kvakkestad, psykiater og daglig leder i Psykia AS Foto: Alexander Winge

– Det var på alle måter overrakende for oss at Finnmarkssykehuset i det hele tatt brakte forholdet inn for statsforvalteren. Vi har tidligere hevdet at Finnmarkssykehusets medisinske fagsjef Harald Gunnar har vært ubalansert i forholdet mellom hensynet til pasientenes behov og Finnmarkssykehusets behov. Økonomiske hensyn har fått overskygget pasientenes lovmessige og reelle behov for psykiatriske helsetjenester, fortsetter han.  

Fristbruddene i Finnmark

Bakgrunnen for saken er private leverandører som har behandlet pasienter i Finnmark gjennom fristbruddordningen. Ordningen er rigget slik at når sykehusene ikke klarer å tilby behandling innen en gitt frist, får pasientene tilbud om et privat alternativ gjennom Helfo.

Når pasientene blir overført fra det offentlige sykehuset til den private leverandøren, mister sykehuset samtidig kontrollen over behandlingsløpet, både når det gjelder omfang og innhold. De må fortsatt betale for behandlingen som gis.

Dette har for Finnmarkssykehusets del ført til at regningene for behandlingen av pasientene har blitt så store og gått over så lang tid at de må bygge ned eget tilbud for å kunne betale de private.

Vi venter med utålmodighet på en endelig vurdering av vår melding. Harald G. Sunde

74 millioner

I perioden fra 2012 og frem til mars 2021 har selskapene Psykia AS og Ressursklinikken AS behandlet rundt 130 fristbruddpasienter fra Finnmarkssykehuset. Dette har til sammen kostet sykehuset 74 millioner disse årene.

Det var Finnmarkssykehusets medisinske fagsjef, Harald G. Sunde som klaget de to fristbruddleverandørene inn for det som den gang het Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Sunde var i hovedsak bekymret for tre forhold:

  • Mulig overbehandling
  • Mulig sløsing med offentlige midler
  • Mulig uønsket variasjon

Peker på Helfo

Statsforvalteren i Nordland skriver i orienteringen om at saken er avsluttet at:

– Det er den private leverandørens selvstendige ansvar å gi tjenester etter gjeldende lovgivning, men Helfo følger også leverandører opp gjennom avtaleperioden, for å sikre måloppnåelse av inngåtte avtaler. På bakgrunn av dette, og etter en gjennomgang av sakens dokumenter, finner Statsforvalteren det ikke hensiktsmessig med en videre tilsynsmessig oppfølgning. 

– Finnmarkssykehuset er overrasket over at Statsforvalteren i Nordland ikke selv vil gå inn i forsvarlighetsvurdering av de private tilbyderne, men forholder oss til det svaret som er avgitt, sier Sunde, som forteller at Finnmarkssykehuset har kontaktet Helfo og bedt dem redegjøre for følgende tre forhold:

Hva slags tilsyn og oppfølging fører Helfo med de to private tilbyderne i Finnmark?

Hvordan stiller Helfo seg til bekymringsmeldingene som ble sendt i mai og juni 2020?

Kan Finnmarkssykehuset forvente at bekymringsmeldingen blir saksbehandlet i Helfo eller er det annen adressat som er rett – i så fall hvilken?

 – Det er nå 15 måneder siden Finnmarkssykehuset sendte sin bekymringsmelding og vi venter med utålmodighet på en endelig vurdering av vår melding, sier Sunde til Dagens Medisin.  

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har åpnet for å gjøre endringer i forstbruddordningen etter Dagens Medisins artikler om konsekvensene den har for både offentlige sykehus og private tilbydere.

Les også: 

Åpnet tilsynssak

Fylkesmannen i Nordland, nå Statsforvalteren i Nordland, ble gjort til settestatsforvalter og åpnet tilsyn i oktober 2020.

I varselet om tilsyn, datert 22. oktober 2020, fremgikk det at Ressursklinikken på det tidspunktet ennå hadde i behandling 29 av de totalt 100 fristbruddpasientene de fikk fra Finnmarkssykehuset i 2017.
Psykia hadde én pasient igjen av pasientene de overtok i 2012. 

Leif Roar Falkum, som er psykiater og daglig leder for Ressursklinikken AS, og Thor Kvakkestad, som er psykiater og daglig leder for Psykia AS, har hele tiden avvist anklagene som ble fremsatt av Finnmarkssykehuset og som førte til at det ble åpnet tilsynssak.

Her kan du lese hvordan de kommenterte tilsynssaken.

Tredje gang

Dette er tredje gang at tilsynsmyndighetene vurderte hvordan private fristbruddleverandører har ivaretatt sitt behandleransvar for pasienter i Finnmark.

I november 2013 besluttet Statens helsetilsyn at det ikke skulle åpnes tilsynssak mot Psykia AS – etter at daværende fylkeslege i Finnmark, Karin Straume, meldte bekymring for «både faglige og økonomiske forhold som gjelder den private leverandøren».

I 2018 fikk psykiater og daglig leder i Psykia AS, Thor Kvakkestad, og hans innleide psykolog Robert Speare, leder av Speare AS, begge en advarsel fra Statens helsetilsyn– opprettholdt av Statens helsepersonellnemnd i 2020 – som følge av praksisen i Finnmark. 

Kvakkestad bestrider advarselen og saken skal opp til behandling i Bergen tingrett i høst.

Les også:

Powered by Labrador CMS