Ap-politikere vil satse på legemiddelutvikling

Utvalg i Arbeiderpartiet vil ha biomedisinsk industri som et næringspolitisk satsingsområde.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Industriutvalget i Arbeiderpartiet, som skal utvikle partiets industri- og næringspolitikk, tar nå til orde for sterkere satsing på medisinsk forskning og legemiddelutvikling.

– Dette er et område vi ikke har løftet frem på samme måte tidligere, men der Norge har store muligheter – særlig innenfor persontilpasset behandling, sier Ingvild Kjerkol (Ap), medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité.

ØNSKER MER HELSEINDUSTRI: Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

      
        Foto: Arbeiderpartiet
ØNSKER MER HELSEINDUSTRI: Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Arbeiderpartiet

Utvalget anbefaler at biomedisinsk industri får status som et prioritert satsingsområde. Ifølge Kjerkol innebærer dette blant annet at de statlige virkemidlene for næringsutvikling – gjennom Innovasjon Norge – blir flere og mer målrettede.

Videre foreslår Industriutvalget å styrke nærings- og innovasjonsklyngene og kommersialiseringsselskapene ved universitetssykehusene, blant annet gjennom økte bevilgninger. Utvalget anbefaler dessuten at det utarbeides en strategi som inneholder insentiver for mer patentering og økt kommersialisering av medisinsk forskning.

Vil bygge næring på helsedata
I vinter fremmet Arbeiderpartiet et forslag om å utrede modeller for hvordan offentlige biobanker og helseregistre kan samarbeide med industrien, med sikte på større kommersiell utnyttelse av offentlige helsedata.

«Biobanker og helseregistre blir viktige for utvikling av morgendagens persontilpassede medisin. Internasjonal farmasøytisk industri er på utkikk etter forskningssamarbeidspartnere som har evne og tilgang til å håndtere data fra biobanker og helseregistre», heter det i forslaget.

Også industriutvalget i Arbeiderpartiet anbefaler at staten får et større ansvar for industrisamarbeid og innovasjon med utgangspunkt i biobank- og helseregisterdata.

– Burde vært mye større
– Innen bioteknologi er Norge langt fremme på en rekke områder, men det tar lang tid fra en idé foreligger til et ferdig konsept er utviklet, og mange av mulighetene forsvinner underveis. Med de ressursene og den kompetansen vi sitter på, burde denne næringen utgjøre et mye større innslag i norsk økonomi enn den gjør i dag, sier Terje Aasland, leder i Arbeiderpartiets industriutvalg.

– Hvor langt frem i tid ligger det at Norge har en stor biomedisinsk industri?

– Vi burde allerede nå ha vedtatt en tydelig retning når det gjelder denne næringen. Det er viktig at vi bruker det tidsvinduet vi har, at vi lar staten spille en større rolle, og at vi er villige til å satse på feltet i for eksempel en 20-årsperiode, sier Aasland.

Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 skal ta endelig stilling til om forslagene fra utvalget blir en del av partiprogrammet for neste stortingsperiode.

Powered by Labrador CMS