SMERTEFORSKNING: Sykehuset Telemark, ved overlege Ørnulf Paulsen, skal undersøke om paracetamol har effekt på kreftpasienter som også bruker morfin. Forskningssjef ved Sykehuset Telemark, Hege Kersten, setter stor pris på tildelingen på tre millioner kroner fra Helse Sør-Øst.

Foto: Sykehuset Telemark

Skal undersøke om paracetamol har effekt på kreftpasienter

Sykehuset Telemark har fått tre millioner kroner til et internasjonalt forskningsprosjekt om smertebehandling hos pasienter med kreft.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det er effekten av paracetamol blant kreftpasienter som også trenger morfin som skal settes under lupen under ledelse av overlege Ørnulf Paulsen ved Palliativ enhet i Sykehuset Telemark.

Prosjektet som har fått navnet ParaStop vil trolig starte i løpet av sommeren 2021.

– Jeg er utrolig glad for denne tildelingen. Nå kommer vi i gang med et forskningsprosjekt som kan bety mye for svært mange kreftpasienter, sier han ifølge en pressemelding fra Sykehuset Telemark.

Kan bety mye for mange
Ifølge retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) skal smertebehandling hos pasienter med kreft starte med paracetamol, men det er aldri undersøkt om paracetamol har effekt når pasientene også bruker sterke smertestillende morfinpreparater.

– Dersom paracetamol har liten virkning, vil det være viktig for pasientene å slippe å ta så mange ekstra tabletter hver dag, sier Paulsen.

– Mange kreftpasienter opplever det som en stor belastning å ta disse tablettene, og spesielt de pasientene som sliter med kvalme, legger han til.

Dersom paracetamol har liten virkning, vil det være viktig for pasientene å slippe å ta så mange ekstra tabletter hver dag. Ørnulf Paulsen, overlege

Kan få mer støtte
Forskningsmidlene ble bevilget i forbindelse med styremøtet i Helse Sør-Øst rett før jul.

Tildelingen for 2021 er på tre millioner kroner. I bevilgningen ligger det også en lovnad om tilsvarende støtte de to neste årene - dersom prosjektet går som det skal.

Forskningssjef ved Sykehuset Telemark, Hege Kersten, setter også stor pris på tildelingen.

– Dette viser at forskerne ved sykehuset nyter stor tillit. Her har vi presentert et forskningsprosjekt som mange ledende fagfolk tror på, sier Kersten, som mener at resultatene kan endre internasjonale retningslinjer for smertebehandling.

– Nå kommer vi i gang med et forskningsprosjekt som kan bety mye for svært mange kreftpasienter, sier Ørnulf Paulsen.  Foto: Sykehuset Telemark

Internasjonalt nettverk
Palliativ enhet ved kreftavdelingen har et tett samarbeid med det internasjonale forskningssenteret i palliasjon, European Palliative Care Research Centre, ved Universitetet i Oslo, og får dermed også tilgang til et internasjonalt nettverk av verdensledende forskere innenfor lindrende behandling.

– Dette nettverket bruker vi aktivt i prosjektet vårt, og vi har med oss flere internasjonale medarbeidere. Vi vil også rekruttere pasienter til studien i både Storbritannia og Italia, sier Paulsen, ifølge pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS