PRESISJONSMEDISIN: Ifølge prosjektleder Kjetil Taskén vil prosjektet forsterke arbeidet som allerede er gjort i Norge med innføring av presisjonsmedisin i kreftbehandling med infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD) og Impress-studien.

66 millioner til OUS-ledet prosjekt for persontilpasset kreftbehandling

Visjonen til Prime-Rose-prosjektet er rimelig tilgang til presisjonsmedisin innen kreft som forlenger livet, med best mulig kvalitet, for alle kreftpasienter.

Publisert

EU-kommisjonen har godkjent prosjektet «Precision Cancer Medicine Repurposing System Using Pragmatic Clinical Trials» (Prime-Rose).

Prosjektet, som starter offisielt 1. juli, finansieres med om lag 66 millioner kroner av EUs Mission on Cancer.

Visjonen til Prime-Rose er rimelig tilgang til presisjonsmedisin som forlenger livet, med best mulig kvalitet, for alle kreftpasienter og å fremskynde implementering av presisjonsmedisin innen kreft over hele Europa.

Professor Kjetil Taskén som leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus Kreftsenter, skal lede arbeidet.

Han forteller at prosjektet legger opp til data-aggregering mellom parallelle studier innen presisjonsmedisin innen kreftbehandling i ulike europeiske land.

- Det er viktig for å se om vi kan bygge kunnskapsgrunnlaget raskere i presisjonsmedisin hvor gruppene av pasienter blir små når man behandler persontilpasset. Vi trenger svarene så raskt som mulig for å vite hva som virker på pasienter med ulike biomarkører.

Små pasientgrupper

- Dette er fantastisk gøy, og gir oss muligheter til å videreutvikle det europeiske samarbeidet også om de små pasientgruppene. Det er helt nødvendig for å øke kunnskapen om de sjeldne subtypene av kreft, uttaler kreftforsker Åslaug Helland i en nyhetssak på OUS sine nettsider.

I dag er det ulik tilgang til presisjonsmedisin for behandling av kreft mellom og innenfor europeiske land og implementering er en utfordring.

Prosjektleder Taskén forteller at de gjennom prosjektet skal bygge en datadelingsplattform, samle data fra studier, rigge kontrollgrupper, designe ekspansjonskohorter og se på helseøkonomi og refusjon.

Prosjektet har også et program for involvering av ulike interessegrupper og brukermedvirkning.

Les også: Går sammen om kreftforskning i flere europeiske land: – En viktig milepæl

– Svært gledelig

Ifølge Taskén vil prosjektet forsterke arbeidet som allerede er gjort i Norge med innføring av presisjonsmedisin i kreftbehandling med infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD) og Impress-studien.

Prime-Rose-prosjektet bygger på flere kliniske studier innen persontilpasset kreftbehandling som har lykkes i å øke inklusjonsraten og dermed å tilby flere behandlingslinjer til pasienter som ikke lenger har nytte av standard behandling.

Disse studiene deler studiedesignet til den nederlandske studien The Drug Rediscovery Protocol (Drup), med brede inklusjonskriterier og et begrenset sett med endepunkter, på samme måte som Impress.

Studiene er fortsatt forankret i nasjonal sammenheng og finansieres uavhengig av hverandre.

Resultatet er et distribuert nettverk av Drup-lignende kliniske studier som adresserer lokale og nasjonale prioriteringer samtidig som man samarbeider internasjonalt for å skalere opp og slik styrke effekten av studiene.

– Det er imponerende og svært gledelig at norske forskere spiller en så sentral rolle i arbeidet med persontilpasset kreftforskning i Europa. Det er viktig for tilgangen til best mulig behandling for norske pasienter, uttaler administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, i en pressemelding.

Les også: Som hjernekreft-pasient har du begrenset tid og dersom du ikke blir inkludert relativt kjapt så vil du ikke kunne delta

Powered by Labrador CMS