STØRRE BASE: Kjetil Taskén som er en del av studieledelsen bak IMPRESS anslår at den potensielle pasientpopulasjonen mangedobles gjennom det nye samarbeidet.

Foto: Vidar Sandnes

Går sammen om kreftforskning i flere europeiske land: – En viktig milepæl

Et nytt samarbeid om forskning på persontilpasset medisin i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Nederland kan bidra til å løfte europeisk kreftforskning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I den norske studien IMPRESS som ble startet opp i april i år, får pasienter med langtkommen, ikke-kurerbar kreft mulighet til å prøve ut ny, skreddersydd behandling basert på molekylær testing.

Nå har det blitt etablert en samarbeidsavtale mellom IMPRESS og den nederlandske DRUP-studien, ProTarget (Danmark) og MEGALiT (Sverige). Det samme gjelder den finske FINPROVE-studien som skal starte i 2022.

Professor Kjetil Taskén ved Oslo universitetssykehus (OUS), mener at den nye avtalen gir en «vinn-vinn-situasjon».

– Dette vil gi mer kunnskap, raskere. Det er spesielt viktig siden mange av kombinasjonene – mutasjon, diagnose og legemiddel – er svært sjeldne, sier Taskén.

Han er i tillegg til å lede Institutt for kreftforskning, også er en del av studieledelsen til IMPRESS.

Likt oppsett

Samarbeidet ble inngått gjennom et omforent memorandum 16. november og offentliggjort fredag, fremgår det i en felles pressemelding fra studiegruppene.

Både studiedesign og kliniske endepunkter er like i alle studiene, ettersom de andre studiene er basert på DRUP-studien som ble startet opp i 2016.

Studiene fungerer slik at hver pasient som startes på ny behandling plasseres i en behandlingsgruppe med andre pasienter med tilsvarende molekylær profil, kreftdiagnose og legemiddel-behandling.

Den utvides gradvis, dersom det påvises resultater av behandlingen:

  • Først inkluderes åtte pasienter i gruppen.
  • Gitt at én eller flere pasienter har effekt, utvides behandlingsgruppen til 24 pasienter.
  • Hvis fem eller flere i en gruppe på 24 pasienter oppnår effekt, defineres behandlingsgruppen som positiv.

Større populasjon

Bakgrunnen for ønsket om samarbeid er erfaringer fra DRUP-studien. Så langt har de nederlandske behandlingsgruppene blitt små, med færre enn tre pasienter i over halvparten av gruppene. 

Taskén anslår at den potensielle pasientpopulasjonen fra et norsk perspektiv bli nesten tidoblet gjennom det nye samarbeidet.

– Dette er en viktig milepæl for internasjonalt samarbeid innen kreftstudier og det langsiktige målet er et bredt europeisk samarbeid.

Forsker Henk Verheul ved Radboud University Medical Center som jobber med DRUP-studien, er også svært fornøyd med den nye løsningen.

– Når det er pasientantallet er veldig lavt, slik tilfellet er for denne typen persontilpasset kreftbehandling, er internasjonalt samarbeid ekstremt viktig for å inkludere pasienter og bygge kunnskap. Vi kommer nå til å kunne hjelpe flere pasienter og samtidig få mer kunnskap om behandling av kreftpasienter på en måte som tar hensyn til både molekylær tumorprofil og tumortype, uttaler han i en pressemelding.

I den første versjonen av denne saken het det at det nye samarbeidet vil medføre at den potensielle pasientpopulasjonen dobles. Kjetil Taskén presiserer at det fra nederlansk side vil innebære en dobling, men at i en norsk kontekst innebærer dette en nær tidobling. Saken er oppdatert 26.11.21 kl. 11:34. 

Powered by Labrador CMS