INTERESSE: – Vi opplever en enorm interesse fra fagmiljøene som ønsker å forske på feltet, og det er lovende for kvinners helse, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit t. Foto: Thomas Keilman
INTERESSE: – Vi opplever en enorm interesse fra fagmiljøene som ønsker å forske på feltet, og det er lovende for kvinners helse, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit t. Foto: Thomas Keilman

Forskningsrådet gir 60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter om en rekke temaer innen kvinners helse.

Publisert Sist oppdatert

Blant temaene er barneleddgikt, psykisk helse etter seksuelle overgrep og kjønnsforskjeller i sykefraværet, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

– Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse. Derfor er det så viktig at det nå settes i gang flere forskningsprosjekter som kan bidra til nettopp dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

De 60 millioner kronene går også til andre forskningsprosjekter som ser på sykdommer og lidelser som er langt vanligere blant kvinner enn menn.

– Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for effektiv behandling og for omstilling av helsesektoren. Vi opplever en enorm interesse fra fagmiljøene som ønsker å forske på feltet, og det er lovende for kvinners helse, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Ett av prosjektene som får bevilget midler, er forskning på nye behandlingsmetoder for barn og ungdom med barneleddgikt ved Oslo universitetetssykehus.  Uten behandling av sykdommen kan den føre til ødelagte ledd og redusert deltakelse i skole- og arbeidsliv. Sykdommen er tre til seks ganger hyppigere hos jenter enn gutter og varer ofte inn i voksenalder.

Forskere ved Nordlandssykehuset får forskningsmidler til et prosjekt der de skal undersøke forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn, og undersøke om denne kan reduseres ved en klinisk intervensjon.

Disse prosjektene får finansiering

Oslo universitets-sykehus: 

Optimizing treatment for children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis in sustained remission: The MyJIA-Ahead trial

11 millioner kroner

Oslo

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress:

Responding to Mental Health Problems in Victims of Sexual Assault

11 millioner kroner

Helse Fonna HF:

Dementia with Lewy bodies in women: combating misdiagnosis through sex-specific biomarkers of disease risk and progression

11 millioner kroner

Universitetet i Bergen:

Impaired microcirculation and tissue hypoxia as a possible mechanism in ME/CFS

11 millioner kroner

Sykehuset Østfold:

The Norwegian WHO Labour Care Guide trial: a stepped wedge multicentre cluster randomised trial for safety and wellbeing in labour

4,9 millioner kroner

Nordlandssykehuset HF

Explaining the gender difference in sickness absence and testing the efficacy of a clinical intervention to promote return to work in women

11 millioner kroner

Powered by Labrador CMS