Legeforeningen bekymret for kutt i Helsebiblioteket

Legeforeningen er dypt bekymret for konsekvensene av nye kutt i Helsebiblioteket. – Det kan gjøre det vanskelig å gi best mulig behandling, sier Cecilie Risøe, leder av fagstyret i Legeforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

BEKYMRET: – Dette handler om å holde seg faglig oppdatert ved å kunne lese sentrale fagartikler og om å ha oppslagsverk for rask og enkel tilgang når man trenger det, sier Risøe.

– Vi synes det er forferdelig trist at FHI ser seg nødt til å gjøre disse kuttene. Utfordringen er økte abonnementspriser, men også at svak kronekurs ikke kompenseres ved statlig overføring av tilskudd. Det blir dyrt for Norge om hvert helseforetak skal måtte kjøpe egne abonnementer, sier Risøe til Dagens Medisin.

Legeforeningen skriver i en uttalelse om det reduserte tilbudet i Helsebiblioteket at det sparetiltak som ikke kan forsvares i et land hvor man er stolt av en desentralisert helsetjeneste som skal gi helsehjelp av høy kvalitet uansett bosted og utenfor universitetssykehusene.

Viser til helsepersonelloven

– Det er vanskelig for alle leger å miste tilgang til viktige tidsskrifter. Det gjelder spesielt leger ved mindre sykehus som ikke har tilgang via universitetsbibliotekene. Men aller vanskeligst blir det for leger i primærhelsetjenesten, sier Risøe.

– Hvilke konsekvenser frykter dere at dette vil ha?

– Det kan gjøre det vanskelig å gi best mulig behandling i en travel hverdag hvor man trenger kunnskap raskt, sier Risøe.

Legeforeningen viser i sin skriftlige uttalelse til helsepersonellovens § 4 nedfeller krav om faglig forsvarlighet blant helsepersonell, noe som innebærer at helsepersonell holder seg oppdatert på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap. Det står videre i uttalelsen at for helsepersonell med spisset kompetanse er det avgjørende å kunne følge med utviklingen på eget fagfelt.

– Gjelder sykehus og allmenntjenesten

– Dette handler om å holde seg faglig oppdatert ved å kunne lese sentrale fagartikler og om å ha oppslagsverk for rask og enkel tilgang når man trenger det, sier Risøe.

Risøe forteller at tilgangen man nå mister har vært en viktig kilde for forberedelser til internundervisning, fagseminarer og felles diskusjon om behandling.

– Det har det vært for leger både i sykehusene og allmenntjenesten.

Powered by Labrador CMS