Divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet sier at hele samfunnet må bidra til bedre folkehelse.

Ny rapport: Folkehelsearbeidet må starte allerede i barnehagealder

En ny rapport om folkehelse viser at innsats fra tidlig alder kan gi en betydelig helseeffekt.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne som har laget rapporten for Helsedirektoratet, peker på betydningen av innsats tidlig i livet og mot grunnleggende levekår.

For eksempel blir det trukket fram at det å gå i barnehage av høy kvalitet har en gunstig innvirkning på barns utvikling og helse, spesielt for barn fra familier med avgrenset utdanning og lav inntekt.

Generelt gir rapporten råd om å rette innsatsen mot slike forhold og andre strukturelle forhold som påvirker enkeltpersoners atferd.

I rapporten har man også sett på utviklingen av folkehelsen siden 2014. Det blir slått fast at det er vedvarende forskjeller i forventet levealder, helse og livskvalitet, enten man måler etter utdanningsnivå, yrke eller inntekt.

– Rapporten peker på at hele samfunnet må bidra for at vi skal oppnå reduserte forskjeller. Både nasjonale og lokale styresmakter, frivillighet, næringsliv og økonomisk sektor må bidra. Tverrsektorielt ansvar og samarbeid er derfor noe av nøkkelen for å nå målet om en jevnere fordeling og mindre sosial ulikhet i helse, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Ekspertmiljøet ved The University College London, Institute of Health Equity med professor Michael Marmot i spissen har i samarbeid med NTNU utarbeidet rapporten.

Powered by Labrador CMS