FEDME: I 2020 var det 30 prosent flere fire-åringer som fikk diagnosen sykelig fedme, sammenlignet med 2018, viser en ny, svensk studie. Andelen økte både for jenter og gutter.
FEDME: I 2020 var det 30 prosent flere fire-åringer som fikk diagnosen sykelig fedme, sammenlignet med 2018, viser en ny, svensk studie. Andelen økte både for jenter og gutter.

Bemerkelsesverdig økning i overvekt og fedme blant fire-åringer under pandemien

En omfattende svensk studie viser at overvekt og fedme økte med henholdsvis 17 og 30 prosent under pandemien blant landets fire-åringer. Sykelig fedme økte mest.

Publisert

Overvekt og fedme økte med henholdsvis 17 og 30 prosent blant fireåringer i Sverige fra 2018 til 2020, ifølge tall fra en nylig publisert svensk studie.

Den omfattende studien fra Uppsala universitet inkluderer helsedata fra rundt 200.000 barn i Sverige. Dataene kommer fra rutinemessig helsesjekk som tilbys alle familier, når barna er fire år.

Professor i ernæringsvitenskap Paulina Nowicka ved Uppsala universitet er en av forskerne bak den. I en pressemelding fra universitetet kaller hun økningen i overvektige fireåringer bemerkelsesverdig.

I 2018 hadde 11,4 prosent av fireåringer overvekt eller fedme. Andelen var 13,2 prosent blant jentene og 9,4 prosent blant guttene.

I 2020 var andelen med overvekt eller fedme økt med nær 2 prosentpoeng, til 13,3 prosent. Det tilsvarer en økning på nærmere 17 prosent.

Fedme øker mest

Det er den sykelige fedmen som øker mest. I 2020 var det 30 prosent flere som fikk denne diagnosen, sammenlignet med 2018. Andelen økte både for jenter og gutter.

Sverige var et av landene som ikke stengte ned under pandemien.

– Det var overraskende for oss at den største økningen var for sykelig fedme. Det tyder på at de som hadde det tøft før pandemien hadde det enda verre i 2020, sier Charlotte Nylander, leder for barnehelsetjenesten Region Sörmland og medforfatter bak studien.

Må forebygges

Overvekt og særlig fedme gir mange helseplager for barn og unge som rammes av dette. Problemene følger ofte med i voksen alder og fører med seg omfattende negative helseeffekter også da.

– Derfor er det viktig å etablere gode livsstilsvaner tidlig i livet og å følge med på helsevaner og vekst over tid. Helsefremmende og forebyggende innsats er nødvendig på mange nivåer i samfunnet for å unngå at barn blir sykelig overvektige, sier Charlotte Nylander.

Studien viste også at det var klare regionale forskjeller i forekomsten av overvekt og fedme. De fleste regioner hadde en tydelig økning, men andelen overvekt og fedme varierer mye.

Powered by Labrador CMS