Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl uttaler at man må kunne gi nødvendig og tidlig helsehjelp til alvorlig psykisk syke, og fange opp personer med risiko for å utøve vold. 

– Regjeringen vil vurdere om endringen kan ha gjort dette mer krevende. Politiet har fått en stor økning i oppdrag knyttet til psykiatri, sier Mehl. 

Hun forklarer at etter at loven trådte i kraft, har det kommet tilbakemeldinger om at vilkåret om manglende samtykkekompetanse kan ha hatt negative konsekvenser også for pårørende og samfunnet. 

– Bekymringene handler blant annet om at lovendringen kan ha ført til økt bruk av tvang totalt sett og at politiet i økt grad må støtte helsevesenet med å håndtere personer med alvorlig psykisk sykdom, sier Mehl.  

Utvalget skal undersøke hvordan lovendringen har påvirket det helsetilbudet og situasjonen for pasienter, pårørende og helsetjenesten. 

Videre skal de undersøke om innføring av vilkåret har fått konsekvenser for samfunnstryggheten og politiet sine oppgaver. 

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1.mai 2023. 

Les også: – Hvilke tiltak blir pasientene tilbudt basert på samtykke?