VIKTIG STEMME: Helseministeren mener at en nasjonal sjefsykepleier og en nasjonal sjefjordmor kan gi en viktig stemme i internasjonale fora og bidra til en tydeligere nasjonal ledelse av de to fagområdene. 

Foto: Vidar Sandnes

Norge kan få nasjonal sjef-sykepleier

– Vi ser nå at denne funksjonen, ikke minst internasjonalt, får en så tydelig rolle at jeg er redd for at Norge havner bakpå i det internasjonale samarbeidet hvis ikke vi også etablerer denne rollen tydelig, sier helseminster Bent Høie. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helseminister Bent Høie sier at en nasjonal sjefsykepleier og en nasjonal sjef-jordmor vil kunne påvirke den faglige utviklingen av de nasjonale helse- og omsorgstjenestene. 

– Bakgrunnen for dette er at jeg mener at det er behov for å tydeliggjøre denne funksjonen. Dette er noe som veldig mange andre land vi samarbeider med allerede har. Derfor har jeg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å tydeliggjøre denne funksjonen. Dette er viktig både nasjonalt, men også i det internasjonale arbeidet. 

– Får en tydelig stemme
Høie påpeker at både Verdens helseorganisasjon og EU anerkjenner betydningen av disse funksjonene og har opprettet flere ulike fora og møtepunkter for sjefsykepleiere og sjefjordmødre.

– Der mener jeg at vi bør møte på samme nivå som de andre landene.

Hva skiller en nasjonal sjef-sykepleier fra funksjonen til fagforeningen for sykepleierne?  

– Forskjellen er at Norsk sykepleierforbund er en fagorganisasjon, mens den nasjonale sjefsykepleieren vil være en embetsperson som ivaretar denne rollen på vegne av myndighetene både nasjonalt og internasjonalt.

Helseministeren forklarer at erfaringen fra andre land tilsier at etableringen av slike roller kan bidra til å knytte oss sammen internasjonalt i en viktig del av helsetjenesten. 

– Nasjonalt ser vi nok at denne funksjonen også bidrar til en tydeligere nasjonal ledelse av disse to viktige fagområdene. Det er det jeg håper at dette kan bidra til i Helsedirektoratet, at disse viktige fagene får en tydelig stemme i den nasjonale styringen av helsetjenesten.

– Kan komme andre land til nytte
– Jeg har oppfattet at Norsk sykepleierforbund har etterlyst denne rollen i veldig mange år, i alle fall så lenge jeg har vært helseminister. Det er argumenter for og imot å gjøre dette, men vi ser nå at denne funksjonen, ikke minst internasjonalt, får en så tydelig rolle at jeg er redd for at Norge havne bakpå i det internasjonale samarbeidet hvis ikke vi også etablerer denne rollen tydelig.

Høie understreker at en nasjonal sjef-sykepleier og nasjonal sjef-jordmor skal kunne påvirke utviklingen av de nasjonale helse- og omsorgstjenestene og at det da er det viktig å kunne delta internasjonalt, slik at Norge også er en del av den internasjonale utviklingen av disse fagområdene.

– Der har Norge mye å bidra med. Vi har en helsetjeneste der disse faggruppene er veldig sterkt representert og vi har høy sykepleierdekning i Norge sammenlignet med andre land. Jeg tror det har betydning for at vi kommer så godt ut av internasjonale kvalitetsmålinger blant annet, og da er det viktig at vi også har en stemme i internasjonale fora hvor vi kan presentere våre erfaringer, som også kan komme andre land til nytte.

Helseministeren sier at det er naturlig at denne funksjonen er i Helsedirektoratet.

– Jeg regner med at de raskt kan følge opp dette oppdraget.

Powered by Labrador CMS