KRISETILTAK: (f.v) FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog på torsdagens pressekonferanse. Foto: Anne Grete Storvik

Har bedt helsetjenesten planlegge for at 733 000 blir syke

–  Vi vil nå anbefale at helsetjenesten planlegger etter et eget covid-19-planscenario. Scenariet er ikke en prognose, epidemien kan bli mildere eller verre, understreker Utbruddsgruppa ved FHI.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


Dette er scenarioet som presenteres i risikovurderingen som kom torsdag:

Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for at 14 prosent av befolkningen, 733 000 mennesker, blir syke.

KORONA NÅ

Norge er nå på fjerde plass i verden når det gjelder antall smittede per 100.000 innbyggere621 personer er påvist smittet i Norge. Gjennomsnittsalderen for de som er smittet i Norge er 46 årEn tredel er kvinner

At 22000 av dem trenger sykehusbehandling.

At 5500 trenger intensivbehandling.

Helsetjenesten har siden 2014 forholdt seg til et planscenario for influensapandemi.

Ifølge Utbruddsgruppa  ved FHI gir dette gir også relevant beredskap mot koronapeidemien:

Etter det planscenarioet er helsetjenesten anbefalt å planlegge for at 25 prosent av befolkningen får influensa med symptomer. Dette utgjør 160 000 til 280 000 ekstra kontakter med helsetjenesten. Sykehusene må kunne ta imot opptil 14 000 til 16 500 ekstra innleggelser.

1400 til 2800 av disse vil kreve intensivbehandling. Om lag 90 prosent av dette vil skje i en åtteukers-periode.

–  Vi vil nå anbefale at helsetjenesten planlegger etter et eget covid-19-planscenario. Scenarioet er ikke en prognose, epidemien kan bli mildere eller verre, understreker Utbruddsgruppa i sin rapport.

De peker på at det fortsatt er stor usikkerhet om hvor stor epidemien blir, og hvor lenge den vil vare – og om sykdomspyramidens utseende. Scenarioet vil bli oppdatert senere.

–  Det omtalte scenarioet bygger på den samlede kunnskapen om sykdommen, hvorav mye har betydelig usikkerhet, og er basert på vår matematiske spredningsmodell med følgende parametere, der effekten av smitteverntiltak er lagt inn - og andel innlagte av alle smittede (ikke nødvendigvis erkjent syke) samt den antakelse at mange alvorlig syke eldre vil bli behandlet og pleiet utenfor sykehus, heter det fra Utbruddsgruppen.

Norge er nå på fjerde plass i verden når det gjelder antall smittede per 100.000 innbyggere.

621 personer er påvist smittet i Norge. Gjennomsnittsalderen for de som er smittet i Norge er 46 år, og en tredel er kvinner, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på torsdagens pressekonferanse.

Det er fortsatt mye som er ukjent om den nye sykdommen covid-19. De fleste ser ut til å få mild sykdom mens et mindretall får lungebetennelse og noen få akutt lungesviktsyndrom og død. Vi vet ennå ikke letaliteten, altså dødsrisikoen, for de smittede, men antar at den er godt under 1 % i gjennomsnitt, men mye høyere blant eldre. Rundt 90 % av dødsfall kan ventes blant eldre over 70 år, ifølge FHI.

Powered by Labrador CMS