ÆRLIG TALT: Artikkelforfatteren er uenig i at det ligger en gevinst i å slå registre sammen: – Når skal kirurger, skomakere og skreddere organiseres under samme departement? Alle disse yrkesutøverne syr jo som del av sitt daglige virke, svarer han retorisk.
ÆRLIG TALT: Artikkelforfatteren er uenig i at det ligger en gevinst i å slå registre sammen: – Når skal kirurger, skomakere og skreddere organiseres under samme departement? Alle disse yrkesutøverne syr jo som del av sitt daglige virke, svarer han retorisk.

Flytting skader kreftmiljøet

Registre er et viktig hjelpemiddel, men fremskrittene ligger i forståelsen av sykdommen, hvilke forhold som påvirker kreftutvikling, og hva som gir den beste kuren – og livskvaliteten.

Publisert
Tom K. Grimsrud
Tom K. Grimsrud

Statssekretær Truls Vasvik tar feil når han tror gevinsten ligger i å slå registre sammen. I skytesporten kaller vi det skivebom

STATSSEKRETÆR Truls Vasvik (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet anerkjenner Kreftregisterets kompetanse

Selv har han kanskje mer å lære på fotballbanen. Der heter det «Never change a winning team». I kampen mot kreft har ennå ingen kommet helt til finalen, men norsk sykehussektor og Kreftregisteret har sammen skåret ganske mange mål, og flere skal det bli.

SKIVEBOM. Vasvik tar feil når han tror gevinsten ligger i å slå registre sammen. I skytesporten kaller vi det skivebom. Hvis det var så enkelt, hva da med Småbåtregisteret og Løsøreregisteret?

Jeg spør retorisk: Når skal kirurger, skomakere og skreddere organiseres under samme departement? Alle disse yrkesutøverne syr jo som del av sitt daglige virke.

FORSTÅELSEN. Dessverre, Vasvik: Ved Dødsårsaksregisteret er det skuffende lite interesse for bildediagnostikk, nye medisiner, strålebehandling og prognose. I kreftmiljøene, derimot!

Hva er poenget med å flytte Kreftregisteret organisatorisk? Når ble det et problem at Kreftregisteret er organisert sammen med sykehusene?

Utfordringene på kreftområdet ligger bare ikke i registerdriften. Registre er et viktig hjelpemiddel, men fremskrittene ligger i forståelsen av sykdommen, hvilke forhold som påvirker kreftutvikling, og hva som gir den beste kuren – og best mulig livskvalitet – selvsagt.

HVA ER POENGET? Vasvik sier at Kreftregisterets plassering, oppgaver, funksjon og samarbeidsmuligheter ikke skal endres.

Ærlig talt: Hva er da poenget med å flytte Kreftregisteret organisatorisk? Når ble det et problem for departementet at Kreftregisteret er organisert sammen med sykehusene?


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS