UENIG: Statssekretær Truls Vasvik sier at ny organisatorisk forankring ikke vil endre muligheten for et tett samarbeid med helsetjenesten og andre aktører.
UENIG: Statssekretær Truls Vasvik sier at ny organisatorisk forankring ikke vil endre muligheten for et tett samarbeid med helsetjenesten og andre aktører.

Mener flytting av Kreftregisteret legger til rette for tettere kobling av data fra alle sykehusene

– Som en del av helseforvaltningen vil Kreftregisteret i større grad kunne være et samlet miljø for hele helsetjenesten i Norge, istedenfor å være tilknyttet ett sykehus, mener statssekretær Truls Vasvik (Ap).

Publisert

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett kom det frem at regjeringen ønsker en samling av nasjonale helseregistre.

Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister og Kreftregisteret vil bli flyttet til Folkehelseinstituttet.

Dagens Medisin har omtalt flere fagforeningers bekymringer for hvilke endringer som kunne komme. Overlege og forsker Tom K. Grimsrud ved Kreftregisterets forskningsavdeling fortalte at de er engstelige for at en sammenslåing kan vanne ut spisskompetansen og dermed svekke feltet.

– Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert konsekvenser av tiltaket og mener det er avgjørende at fagmiljøet i Kreftregisteret holdes samlet. Regjeringens beslutning ivaretar dette behovet og medfører ikke endringer i oppgavene og funksjonene Kreftregisteret har i dag, sier statssekretær Truls Vasvik (Ap) til Dagens Medisin.

– Fordel for fagfolk og pasienter

Vasvik viser til at regjeringen har besluttet å samle de nasjonale helseregistrene i én etat som et tiltak for å forbedre og effektivisere forvaltningen og utviklingen av helseregistrene. 

Ifølge statssekretæren vil samlingen av registrene legge til rette for bedre bruk av helsedata i forskning, innovasjon og næringsutvikling og bruk av registrene i utvikling av tiltak knyttet til folkehelsen og helse- og omsorgstjenestene. 

– Kreftregisteret har et sterkt og anerkjent fagmiljø, både metodisk og innholdsmessig. Det ønsker vi å styrke og videreutvikle. 

Å være en del av et samlet helseregister- og registerforskningsmiljø vil gi gode utviklingsmuligheter for Kreftregisteret, mener Vasvik.  

– I dag er Kreftregisteret en enhet i Oslo universitetssykehus. Den nye organiseringen, hvor også Norsk pasientregister flyttes fra Helsedirektoratet til FHI, legger til rette for tettere kobling av data fra alle sykehusene i Norge. Dette vil være en fordel for både fagfolk og pasienter.

Vil kunne jobbe tett 

Overlege Grimsrud viste blant annet til at den skisserte endringen vil flytte Kreftregisteret vekk fra de som utøver og prioriterer kreftbehandling, diagnostikk og videreutvikling i praksis

Vasvik viser til at Kreftregisteret vil være lokalisert på samme sted som i dag og sier at ny organisatorisk forankring ikke vil endre muligheten for et tett samarbeid med helsetjenesten og andre aktører. 

– Som en del av helseforvaltningen vil Kreftregisteret i større grad kunne være et samlet miljø for hele helsetjenesten i Norge, istedenfor å være tilknyttet ett sykehus. Ved samling av helseregistrene vil det være én etat som er dataansvarlig for alle registrene. 

Dette legger, ifølge Vasvik, til rette for raskere kobling av data.

– Samlet mener departementet at endringene vil tilrettelegge for at Kreftregisteret kan videreføre sitt gode arbeid, men også bidra til å styrke den samlede kunnskapsproduksjonen i forvaltningen. 

Powered by Labrador CMS