Luftambulansetjenesten brukes mest i Helse Nord, der luftambulansene i snitt har 23 oppdrag per dag. Bildet er tatt ved luftambulansebasen i Alta. Foto: Anne Grete Storvik

Innkaller Helse Nord til hastemøte om luftambulanse-saken

Fylkeslegen i Finnmark og Troms varsler opptrapping av oppfølgingen av Helse Nord i luftambulansesaken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

ALTA/SKAIDI (Dagens Medisin): Fylkeslegen for Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen, sier onsdag til Dagens Medisin at hun nå innkaller til hastemøte med Helse Nord, etter bekymringsmelding fra Finnmark legeforening.

Tirsdag meldte TV2 at seks av ni fly har vært utmeldt i kortere eller lengre tid, siden byttet av leverandør. Årsaken er mangel på crew, sykdom eller pålagt hviletid.

Anne Grethe Olsen, fylkeslege i Troms og Finnmark, varsler tettere oppfølging i luftambulansesaken. Foto: Anne Grete Storvik

Finnmark legeforening sendte mandag en bekymringsmelding, først omtalt av TV2, til Luftambulansetjenesten HF der de beskriver flere problemer i forbindelse med leverandørbyttet i luftambulansetjenesten.

De nye ambulanseflyene ble satt i drift i Norge etter den omstridte anbudskonkurransen som Babcock SAA vant. Selskapet skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

Som Dagens Medisin tidligere har omtalt har oppstarten vært krevende.
Finnmark legeforening skriver i sin bekymringsmelding at den ustabile beredskapen gir stor uro foran høsten og vinteren.

–  Det er helt nødvendig, for befolkningens sikkerhet, at ambulanseflytjenesten har god beredskap og er stabil. Vi går nå en årstid i møte med mye vær, mye sykdom og mye skader.

Leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø,  sier til Dagens Medisin at bekymringen er høyst reell:

–  Og vi mener også at systemene for å melde avvik ikke er gode nok, og at det ikke er noen klar oppfølging av avvikene, sier Røsbø.

– Oppstartsproblemene kan ikke vare i lang tid, konstaterer fylkeslege Anne Grethe Olsen:

–  Vi intensiverer nå den tilsynsmesisge oppfølgingen av Helse Nord i denne saken. Vi opprettholder et planlagt møte den 7. november, men innkaller nå i tillegg til et hastemøte neste uke. Her må Helse Nord redegjøre for på hvilke områder den nye operatøren ikke oppfyller kravene til tjenesten, dette med bakgrunn i bekymringsmeldingen, sier Olsen.

Klinkksjef for prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen, håper ting vil løse seg. Foto: Anne Grete Storvik

Om avviksregistreringen sier Olsen:

–  Avvik som oppleves av dem som bruker tjenesten eller jobber i tjenesten må meldes til UNN, og gjerne med kopi til fylkeslegen, sier hun.

Jørgen Nilsen er klinikksjef for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset HF. Han håper det kommer en løsning:

–  Ved luftambulansen i Alta har vi merket noen utmeldinger, ja, sier han til Dagens Medisin.

– Luftambulansetjenesten ønsker en snarlig løsning på dette, og det håper vi skjer, sier han.

Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjensten HF, sa til TV2 at situasjonen er innafor akseptabelt nivå. –  Men ikke innafor kontrakt og sånn sett ikke god nok.

– Tar dette på største alvor

Sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, uttaler følgende om saken til Dagens Medisin.

– Aller først er det viktig å understreke at planene for overgangsperioden fungerte og at pasienter har blitt fraktet dit de skal. Men vi erkjenner at det har vært en spesielt krevende periode.
– Vi fikk 91 nye medarbeidere som måtte gjennom trening den første måneden. Vi har i tillegg hatt noen tekniske utfordringer som gjorde at vi av sikkerhetsmessige hensyn valgte å sette noen av de nye flyene på bakken en periode mens fabrikken lette etter en feil. I tillegg har vi hatt sykdom og piloter som har blitt pålagt hviletid på grunn av bestemmelsene i luftfarten.
– Vi tar alle disse utfordringene på største alvor, og jobber kontinuerlig med å sikre pasienttransporten.

Helse Nord opplyser at de har styremøte i dag, og derfor er ingen tilgjengelig for å kommentere saken nå.

Powered by Labrador CMS