Nedslagsfeltet for det sammenslåtte helseforetaket i nord ville utgjort 35 prosent av landets areal, og foretaket skulle samhandlet med 49 kommuner, det vil si tolv prosent av alle landets kommuner, heter det fra Finnmarkssykehuset, som sier nei.  Foto: Anne Grete Storvik
Nedslagsfeltet for det sammenslåtte helseforetaket i nord ville utgjort 35 prosent av landets areal, og foretaket skulle samhandlet med 49 kommuner, det vil si tolv prosent av alle landets kommuner, heter det fra Finnmarkssykehuset, som sier nei. Foto: Anne Grete Storvik

Finnmarkssykehuset: Nei til sammenslåing

I et ekstraordinært styremøte mandag sa styret enstemmig nei til å slå sammen Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Utredningen som vurderte hvorvidt en sammenslåing av de to sykehusene vil styrke helsetilbudet i landsdelen, konkluderte i slutten av oktober med at risikoen ved sammenslåing vil bli for stor.

– Samlet anbefaler prosjektgruppen at helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset ikke slås sammen. En sammenslåing vil over mange år ta ledelseskapasitet og – oppmerksomhet, het det fra prosjektgruppen bak rapporten.

Et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset stiller seg nå bak denne anbefalingen.

Styret i Finnmarkssykehuset uttaler at de ser alvorlig på konsekvensene som er beskrevet ved en sammenslåing av helseforetakene:
Styret slutter seg utredningens anbefalinger, og viser spesielt til at prosjektgruppen ikke har funnet noen indikasjoner på at pasienttilbudet til befolkningen i Troms og Finnmark vil bli styrket ved en sammenslåing. Vi ser heller ingen indikasjoner på at en sammenslåing vil styrke UNN som universitetssykehus. Styret fraråder derfor at UNN HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen, sier fungerende styreleder Gudrun Rollefsen i en pressemelding.

Et samlet styre ønsker i stedet å videreutvikle det regionale samarbeidet i Helse Nord, og særlig samarbeidet mellom UNN og Finnmarkssykehuset, og områder som rapporten peker på at det kan være et forbedringspotensial.

Vi har i dag et nært og godt samarbeid, og vi mener en videreutvikling av dette samarbeidet vil styrke tilbudet til pasientene, sier Rollefsen.

Regjeringen har fastslått at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset skal slås sammen.  I januar ga helseminister Bent Høie (H) Helse Nord i oppdrag å utrede en eventuell sammenslåing.

Powered by Labrador CMS