VIL HA NYE REGLER: – Dette er et forsøk fra vår side for å få mer orden, sier Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

Fastlegene vil ha nye «spilleregler» med sykehusene

Norsk forening for allmennmedisin mener sykehusene må gjøre flere oppgaver selv.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har utarbeidet et fem siders langt dokument for «anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus».

– Vi opplever at fastlegene har blitt dynget ned med nye oppgaver, særlig de siste årene. Det har satt hele fastlegeordningen under et stort press. Sykehusene kan ønske seg at vi deltar i nye ting, men kan ikke forvente at fastleger jobber mer enn 56 timer i uken som de gjør i dag. Vi trenger derfor noen nasjonale kjøreregler for hvem som har ansvaret for hva og hvordan oppgaveoverføring skal foregå, sier Petter Brelin, leder av NFA om bakgrunnen for dokumentet.

– Vært småirriterte i lang tid
I forslaget, som er sendt de regionale helseforetakene, heter det at overføring av nye oppgaver «bør drøftes i en likeverdig dialog på egnede møteplasser», eksempelvis Møteplass Oslo eller samarbeidsutvalg for leger i Østfold.

– Det er forståelig at sykehusene trenger å avlastes ved at oppgaver kan overføres til oss, men det må gjøres på en forutsigbar og ryddig måte slik at vi kan tilegne oss kompetansen som er nødvendig og sikre at vi har kapasitet. Slik det er i dag kan vi plutselig få en ny og til dels spesialisert behandlingsoppgave i en epikrise. Det ønsker vi en stopper for, sier Brelin.

Foreningen kommer med over 70 forslag til spilleregler for blant annet henvisning, utskriving, pasienttransport og tverrfaglig samarbeid. I ett punkt presiseres det at «leger i sykehus har ansvar for å henvise til samarbeide avdelinger/spesialister når dette er nødvendig».

– Dette syndes det mot i dag, og vi har vært småirriterte og lei oss i lang tid. Når spesialister ønsker å henvise pasienten til en kollega på det samme sykehuset, hender det at de ber om at pasienten innkalles til fastlege for å henvises til den andre spesialisten. Det er bare tull; sykehuslegene må gjøre disse oppgavene selv, sier Brelin.

Les også: RHF-fagdirektør skeptisk til fastlegeforslaget

– Har sklidd ut
I de nye spillereglene heter det også at «dersom det er nødvendig med rask oppfølging, må sykehuset bidra til å sikre at pasienten får time på fastlegekontoret».

– De må ta en telefon, på samme måte som når vi tar en telefon til sykehuset når det er behov for rask time. Prinsippet er symmetri og likhet i relasjonen. Her har ting sklidd ut over tid uten at noen har tatt ansvaret på nasjonalt nivå. Dette er et forsøk fra vår side for å få mer orden, sier Brelin, som sier at han møter mye forståelse fra sykehuskolleger.

– Jeg tror ikke vi får til dette uten sentral forankring og heller ikke uten lokalt engasjement. Dette bør bres ned fra toppen, samtidig som man etablerer lokale samarbeidsutvalg der man kan snakke om hvilke oppgaver man kan gjøre og ikke gjøre i allmennpraksis. Det skal ikke være likt i hele landet, understreker fastlegelederen.

Powered by Labrador CMS