Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

RHF-fagdirektør om fastlegeforslag: Bør avgjøres lokalt

RHF-ene vil ikke ha nasjonale regler for arbeidsdeling, og mener dette bedre kan avgjøres lokalt.

Annons:
SKEPTISK: Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord.

Forslaget fra Norsk forening for allmennmedisin om nye kjøreregler for samarbeid med sykehusene har ikke vært oppe til behandling i de regionale helseforetakene, men Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord og leder for fagdirektørene, uttrykker skepsis.

– Jeg er skeptisk til slike sentrale kjøreregler. Det kan være lokale forhold som påvirker måten man samhandler på, og det er derfor naturlig at dette reguleres gjennom avtaler i samarbeidsorganene mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste, mener Tollåli.

– Det er vanskelig å regulere praktiske detaljer på sentralt nivå. Vi har samme bekymring rundt fastlegesituasjonen, men løsningen er ikke sentrale direktiv for hvem som skal fylle ut rekvisisjoner, mener RHF-fagdirektøren.

– Er du enig i at sykehuslegene må gjøre mer når fastlegene skal gjøre mindre?

– Nei. Jeg har forståelse for at allmennmedisinerne er presset og at man må ha en fornuftig arbeidsdeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Men det største problemet er at fastlegene er tildelt oppgaver som strengt talt ikke har noe medisinsk formål sier Tollåli, og nevner fraværsmeldinger for elever i videregående skole som et eksempel på oppgaver de burde fritas fra.

Kommentarer

 • lege 18.05.2018 14.30.13

  Her er det virkelig mye å ta fatt i! Kan ikke stortinget vedta at det skal stå telefonnummer på epikrisene slik at en kan komme i kontakt med riktig instans uten via lange ventetider i sentralbord og gjentatte forsøk på viderekoblinger?

 • Fastlege 17.05.2018 08.11.21

  Veldig tydelig her at Tollåli synes at fagdirektøren skal bestemme arbeidsfordelingen. Problemet er ikke fraværserklæringene, men summen av en haug med oppgaver og belastninger. At en avdeling på sykehuset bare kan bestemme at nå overfører vi diverse oppfølging til fastlegene, uten noen slags kommunikasjon, informasjon eller kursing. Det er heller ikke faglig forsvarlig. Skjønner at sykehusene også er overbelastet, men det er virkelig ikke måten å gjøre det på. Fastlegene slutter i hopetall og man får ikke rekruttert. Det kommer til å bli et kjempeproblem, også for sykehusene.

 • Fastlege 17.05.2018 13.59.30

  Sykehusene kommer til å drukne i oppgaver når fastlegene slutter og de som overtar, enten vikarer eller nye, kommer til å henvise langt mere til sykehusene enn erfarne fastleger.

 • V:T 17.05.2018 07.49.53

  Dette er heldigvis ikke opp til en eller annen direktør og bestemme . Fastlegene har for mye og gjør og enkelte avd, i foretakene har for lite så dette sier seg selv.

 • Tragisk 17.05.2018 21.54.31

  Tollåli er i systemets makt og er arrogant. NPM lojal. Intelligens og forståelse forsvinner i NPM styring.

Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter