Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
VIL HA NYE REGLER: – Dette er et forsøk fra vår side for å få mer orden, sier Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Fastlegene vil ha nye «spilleregler» med sykehusene

Norsk forening for allmennmedisin mener sykehusene må gjøre flere oppgaver selv.

Publisert: 2018-05-16 — 13.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har utarbeidet et fem siders langt dokument for «anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus».

– Vi opplever at fastlegene har blitt dynget ned med nye oppgaver, særlig de siste årene. Det har satt hele fastlegeordningen under et stort press. Sykehusene kan ønske seg at vi deltar i nye ting, men kan ikke forvente at fastleger jobber mer enn 56 timer i uken som de gjør i dag. Vi trenger derfor noen nasjonale kjøreregler for hvem som har ansvaret for hva og hvordan oppgaveoverføring skal foregå, sier Petter Brelin, leder av NFA om bakgrunnen for dokumentet.

– Vært småirriterte i lang tid
I forslaget, som er sendt de regionale helseforetakene, heter det at overføring av nye oppgaver «bør drøftes i en likeverdig dialog på egnede møteplasser», eksempelvis Møteplass Oslo eller samarbeidsutvalg for leger i Østfold.

– Det er forståelig at sykehusene trenger å avlastes ved at oppgaver kan overføres til oss, men det må gjøres på en forutsigbar og ryddig måte slik at vi kan tilegne oss kompetansen som er nødvendig og sikre at vi har kapasitet. Slik det er i dag kan vi plutselig få en ny og til dels spesialisert behandlingsoppgave i en epikrise. Det ønsker vi en stopper for, sier Brelin.

Foreningen kommer med over 70 forslag til spilleregler for blant annet henvisning, utskriving, pasienttransport og tverrfaglig samarbeid. I ett punkt presiseres det at «leger i sykehus har ansvar for å henvise til samarbeide avdelinger/spesialister når dette er nødvendig».

– Dette syndes det mot i dag, og vi har vært småirriterte og lei oss i lang tid. Når spesialister ønsker å henvise pasienten til en kollega på det samme sykehuset, hender det at de ber om at pasienten innkalles til fastlege for å henvises til den andre spesialisten. Det er bare tull; sykehuslegene må gjøre disse oppgavene selv, sier Brelin.

Les også: RHF-fagdirektør skeptisk til fastlegeforslaget

– Har sklidd ut
I de nye spillereglene heter det også at «dersom det er nødvendig med rask oppfølging, må sykehuset bidra til å sikre at pasienten får time på fastlegekontoret».

– De må ta en telefon, på samme måte som når vi tar en telefon til sykehuset når det er behov for rask time. Prinsippet er symmetri og likhet i relasjonen. Her har ting sklidd ut over tid uten at noen har tatt ansvaret på nasjonalt nivå. Dette er et forsøk fra vår side for å få mer orden, sier Brelin, som sier at han møter mye forståelse fra sykehuskolleger.

– Jeg tror ikke vi får til dette uten sentral forankring og heller ikke uten lokalt engasjement. Dette bør bres ned fra toppen, samtidig som man etablerer lokale samarbeidsutvalg der man kan snakke om hvilke oppgaver man kan gjøre og ikke gjøre i allmennpraksis. Det skal ikke være likt i hele landet, understreker fastlegelederen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • LiS2 17.05.2018 21.32.02

  ... jeg syns ikke det er OK at det ikke fins objektive krav til hva man må kunne som turnuslege, hvor man noen steder må ha ansvar og arbeidstempo større enn hva man må mestre som LiS2 andre steder, mens man på sykehus som f.eks UNN Tromsø ved enkelte fagområder kan være ren hospitant. Jeg syns ikke det er OK at turnusleger enkelte steder må jobbe alene på store legevakter om natta (Kristiansand noen få år siden), for å få lov til å bli autorisert som lege. Det er ikke OK ovenfor pasienter, og det er ikke OK ovenfor enkeltleger. Det er ingen rettsikkerhet. Det er ingen bonus av å gjøre en svært god jobb. Det er fryktkultur. Det er lydighets- og usynlighetskrav, og det er en rettsituasjon som har mer til felles med Venezuela enn resten av Norge, om man ser bort fra bygge, restaurant- og resten av mafiabransjene. Det er en skam. Og nesten alle norske leger er venstrevridde, aksepterer autoritære, kommunistiske strukturer. Jeg nekter å tro at det ikke hadde blitt bedre om alt ble privat.

 • LiS 2 17.05.2018 22.22.04

  Den skulle da innunder (LiS 17.05.2018 21.26.27 ). Og konklusjonen på den tiraden er: Om dette systemet er det beste vi kan få, så er det fortsatt ikke slik at det fins holdbare argumenter som tilsier at enkeltmennesker skal ofre seg for systemet. Dette yrket blir man fanget i. Man har ingen retrettmuligheter. Det offentlige eier oss. Vi er deres bitch. Det fins leger som trekker en naturlig opportunistisk konklusjon, og sørger for at de gir slett utredning, bruker lite tid per pasient, er svært nøyaktige og møysommelige med å få med masse takster og ekstratakster, og gjør en dårlig faglig jobb. Og det er helt greit, fordi det offentlige viser med sin oppførsel at yrket og samfunnet ikke er godt, og alle aksepterer det, fordi "det er tross alt det beste" Da skylder man ingen noe som helst. Bare logisk at fastleger og andre leger da kjører på med andre hensyn enn behandlingskvalitet - mele egen kake så langt det går.

 • Fordeling 17.05.2018 10.19.36

  Både fastlegekontoret og sykehuset er en del av det offentlig finansierte helsevesenet i Norge. Hvordan oppgavefordeling og finansiering er jo en politisk oppgave å bestemme.

 • Lege nr 100 17.05.2018 16.16.28

  Øh nei, ikke helt sån. Det ær valgt ett hybride system med delvis offentlig financiering. Så ska vi vara sjælvstændig næringsdrivande, med alla personalansvar, manglande pensionbetaling, inga feriepenger, ingen løn nær jag har hela natten vakt you-get-the-picture, så må vi væl ha mer sjølvbestæmmelsesrett i vår egen butikk. Så nei, jag vill ikke læmna det øver till några vænsterorienterade »misolegerante» sykepleier och en hotelier som syns att patienter ær kunder men vi må vara portvakter likavæl.

 • LiS2 17.05.2018 19.46.18

  Fastlegene vil ha nye spilleregler med sykehuset, men fastlegene kommer ikke til å få det som de vil. Forklaringen er enkel. Du klarer ikke å regulere deg vekk fra opportunisme og passiv-aggressiv motstand. Jeg har veldig mange strenger å spille på som LiS for å slippe å ta tak i ting, eller dumpe på andre. Og jeg har hatt så mange kollegaer som er så arbeidssky og samvittighetsløse at jeg får fnatt. Det fastlegene her kjemper mot, er systemets grunnincitament, eller manglende sådan. Nemlig at det ikke er penger å tjene, eller fordeler å innkassere, hverken for sykehuset eller hver enkelt, ved å behandle en pasient til. Når jeg er på vakt, så kan jeg bare stille litt flere spm til henvisende lege for å lage kvalm, eller øke terskelen for en innleggelse. Det trenger ikke være relevante spørsmål, fordi ingen noen gang ble avviksmeldt for å stille et ikke relevant spørsmål, så lenge tonefallet ikke kan kritiseres. Det er sosialdemokratiske kommunistiske systemer. Man kan ikke gjøre noe.

 • Lege nr 100 17.05.2018 20.54.44

  LIS2; kanske har du rett men om jag ser kynisk på detta med møjlighet till att lempe over: det har vi alla; jag lægger in, får litt penger i processen och så ær jag færdig med patienten. Jag ær som folk flest inte fremmande før egoisme och jag ønskar få betalt. Men så vill jag också kunna sova och utan kvalme eller syre uppstøttningar se tillbaka på i alla fall en vis anstrængning till att levera kvalitet Jag hoppas verkligen att du øverdiver før tydlighetsskull och nær du skriver «jeg» att menar «man» eller «en». Last but not least: det finns inget system dær alla får maksimal incitament før att jobba både effektiv och kvalitativ utan att drt ær møjligheter till missbruk. Både det pseudokommunistiska och det kommersiela system har kraftiga ulemper. Trust me, jag har jobbet i bægge. Det nuvarande system i Norge ær i mina øgonen hittills det bæsta

 • LiS2 17.05.2018 21.19.43

  Vel lege nr 100, kanskje du har rett mtp status quo. Det virker som om den store akilleshælen ved liberalisering er den manglende innsikten hver og en har, og at det er så lite innovasjon som kan hjelpe en forbruker/kunde til å sortere på kvalitet. I tillegg til åpenbare sosiale forskjeller. Jeg derimot er drittlei av holdningene om at "systemet er så bra, landet er så godt," så da har hver og en moralsk ansvar for å bære ulempene. Basically, så sier du da at de enkeltindividene som blir utsatt for skittent spill type UNN-Ingebrigtsen eller whatever er moralsk forpliktet til å ta på seg alt av ulemper, mens dumme sosialdemokrater skal få lov til å leke struts i monokultur, og late som om alt er bra. Jeg syns ikke det er bra at turnusleger blir ulovlig underkjent, oppsagt eller sågar avskjediget og får tilkjent så lite erstatning, at det ikke lønner seg å sloss for retten sin (ref DM tidligere). Jeg syns ikke det er OK at kollegaer ikke får vikariatsforlengelse fordi de blir syke.

 • LiS 17.05.2018 21.26.27

  ... Jeg syns ikke det er OK at sjefer kan presse kollegaer til å jobbe ekstra vakter etter at de har sagt opp, for hvis ikke skal sjefen ødelegge karrieren din, jeg syns ikke det er ok at kollegaer under meg blir brukt til å gå vakter i et helt år, og så får de høre fem dager før slutt at de ikke skal få turnus godkj. Jeg syns ikke det er ålreit at turnusleger får spesialturnus hvor de bare går vakter, og så får de underkjent turnusen og blir sparket på dagen etter at de har gjort sin siste vakt (Ullevål er notoriske). Jeg syns ikke det er OK at assistentleger henges ut i plenum for faglige mangler på vakt, som de ikke engang varsles om, men bare passivt-aggressivt avviksmeldes for bak ryggen, anonymt selvfølgelig. Jeg syns ikke det er OK at turnusleger brukes til å jobbe i kommunetjenesten, og så får høre i etterkant at de ikke får noe godkjent og at sykehustjenesten ikke ble godkjent. Det offentlige oppfører seg verre enn noen privat, og alle sosialistene sier Norge er godt.

 • Per Sille 17.05.2018 22.28.57

  @LIS2: Det er ikke spesialisthelsetjenesten som avgjør om en pasient kommer til akuttmottaket eller ikke. Hvis jeg vil at du skal se på pasienten min så har du en lovpålagt plikt til det (og pasienten kommer uavhengig av hva du måtte mene om det). Trist at du forsøker å skremme/presse kolleger bort fra deres opprinnelige vurdering fordi du vil ha mindre å gjøre på vakt. Du burde finne deg et annet yrke.

 • LiS2 17.05.2018 22.34.07

  Per Sille: Bør på hvilken måte? Bør i forhold til hva? Får jeg det bedre om jeg vasker dasser i stedet? Eller går på NAV? Du er like sleip som de du kritiserer. Hva med å være litt redelig selv, og bare omformulere til "jeg liker ikke at du spiller dirty" Ikke late som om dine argumenter er støttet av en angivelig universell pekefinger.

 • Lege nr 100 17.05.2018 23.30.43

  LIS2 21.19 Det var en mærkelig romslig interpretering av det jag skrev. Och så mycket mer blev dratt in. Mitt enkla poæng: systemet ær inte perfekt men i mitt syn æn så længe det minst dåliga på systemnivå. På executiv nivå har vi fastleger några bemerkningar, som du vet. Jag syns att fastleger behøver inte ta smellen før en overbelastad specialisthelsetjeneste, det bør løses dær. Samhandlingsreformen var i mina øgonen en ordinær pengesparing, solgt som samarbete før patientens bæsta, och vem kan vara mot patientens bæsta?

 • Epikriser 17.05.2018 10.17.48

  Ser ikke hva som er problemet, fastleger sender elektroniske henvisninger til sykehuset, og pas blir kalt inn til time. Sykehusene sender epikrise til fastlege elektronisk, og da burde jo i prinsippe fastlegene også greid å fått kalt pasientene inn til time. Hva er det de tenker? At sykehusleger skal sitte i timesvis i telefon-kø til fastleger for å ordne time til pas etter de har vært innlagt på sykehus? Nå ordner pasientene time selv hos fastlege, er ikke det greit??

 • Lege nr 100 17.05.2018 16.04.34

  Jo, i vanliga tillfæller har du helt rett och bør det absolut hålla med ett skriv. Men om patienter må komma fort till kontroll, och du signerar din epikrise 1 uke efter utskrivning (ikke sjelden 2-3 uker) då må vi bara hoppas på att hag læser den fort och så må jag finna en time. Så ja tack till detsamma høfflighet du får av mig nær jag lægger in fort. Sjælvklart ska du kunna ringa ett direktnummer eller så att du ikke står i telefonkø

 • Inger Johanne Ravn 17.05.2018 00.33.35

  Kjære Dagens Medisin! Hvorfor tillater dere at man kan opptre anonymt i kommentarfeltene? Jeg har sett begrunnelsen deres, men synes ikke den er god nok. Hvis dere ønsker god og saklig debatt (og det håper jeg at dere gjør) bør folk kunne stå inne for det de skriver under fullt navn. Jeg håper dere vil endre på dette. Mvh Inger Johanne Ravn, spesialist i allmennmedisin, fastlege

 • Per Sille 17.05.2018 01.41.55

  Når var du LIS på 3 måneders kontrakt sist? Når fikk du kontrakten din fornyet 2 uker etter at den gikk ut (klart, du har jobbet i normal vaktturnus mens du ikke var ansatt)? Skal en ofre jobben for intergriteten? Klart en "skal", men det er ikke lett når en er i etableringsfasen med familie+++ og er avhengig av en inntekt for å sørge for mat til barna sine. Det er grunnen til at de tillater anonyme kommentarer. Hilsen kollega i allmennpraksis som har vært LIS på sykehus og som er medlem på AI.

 • N:N 17.05.2018 10.57.01

  Hvem tror du vil stå fram her med fult navn og kritisere helse norge det er som og skrive sin egen oppsigelse og mange helsetopper vil ha brukt det til sin egen skryteside og ingen ville ha motsagt dem.

 • Kritisk til IJ 17.05.2018 20.06.07

  Like smart som å si: "dersom man vil ha god debatt bør folk ha vinger og fly" Da Vårt Land strammet inn kommentarfeltene sine, så ble hele debattsiden bare tatt over av narsissister på jakt etter egenreklame. Det interessante fins der hvor alt er ufiltrert, men samtidig hvor tonen er slik at ikke de som har noe å si velger å forlate. Du hadde ingenting interessant å komme med, og jeg kan heller ikke huske at denne siden flommet over av innsiktsfulle kommentarer signert Inger Johanne, så kanskje er det ikke en redaksjonell feil at DM velger å ikke lytte til deg. Egentlig burde man sensurert fulle navn mtp identitetstyveri. Med proksytjenester kan man sverte andre egentlig uten konsekvens for seg selv. I hvert fall om man i tillegg er logget inn på et stort nettverk som ikke tilhører en selv.

 • V.G 17.05.2018 20.49.08

  Med full anonymitet hadde DM flommet over av sykehusledere som i dag går under raderen p.g.a av redsel av og bli avslørt i kommentarfeltet og det blir ikke den kritiske røsten som taler da.

 • LiS 16.05.2018 15.08.44

  Helt vanlig praksis på indremed hvor jeg jobber å dumpe alt mulig på fastlege. Turnusleger som skriver "fastlege må kalle pasient inn til kontroll etter 14 dager" - legg til at de fleste epikrisene sendes ut mange dager etter utskrivelse, så skjønner man hvor absurd en sånn formulering og holdning er. Forklaringen er enkel. Jeg har ikke peiling, jeg er LiS, men jeg vil overleve. Jeg vil for Guds/skymannens skyld ikke jobbe som fastlege, jeg vil ikke bli semi-sosionom, jeg vil ikke være bondefanget av og prisgitt det offentlige. Jeg får en ordre om å sende pasient ditten og datten ut, og pga dels manglende forståelsesevne, så er det ting jeg ikke ser er avklart, og da må det dumpes på noen, så ikke jeg sitter igjen med ansvaret. Det er bare ingen som innrømmer det, men sånn fungerer systemet.

 • OgsåLis 16.05.2018 16.58.56

  Det som er egnet til oppfølging i primærhelsetjenesten bør vel følges opp der. Blodprøvekontroll etter infeksjoner og oppstart av legemidler bør vel foregå hos fastlege. Det er vel ingen som skriver hva fastlegen skal gjøre. Det er frekt. Man ber pasienten selv oppsøke fastlegen for kontroll. Skriv gjerne ned hva som skal kontroleres til pasienten og be pasienten ta skrivet med til fastlegen dersom kontrollen skjer før epikrisen er mottatt. Standardformuleringen bør være: Ber om at fastlegen kontrollerer..,...pasienten skal selv ta kontakt med fastlege for kontroll. Vedrørende henvisning til andre spesialister kan det være gode grunner til at den som kjenner pasienten best står for dette. Det kan være behov for bakgrunnsopplysninger som sykehuslegen ikke har. Det kan være tvil om utredningen allerede er gjort eller om pasienten vil. Det er også et spørsmål om ressurser. Jeg kommer aldri til å prioritere mere trivielle henvisninger fremfor nødvendig akutt behandling.

 • OgsåFastlege 16.05.2018 23.36.46

  Husk at at det er ditt juridiske ansvar å henvise videre når du oppdager et problem. Også ber jeg deg lese svaret ditt en gang til. Du vil alltid prior akutt behandling over trivielle henvisninger. Hva tror du jeg vil? Rydd opp sin egen dritt er det noe som heter. Jeg ville tatt meg et langt blikk i speilet og vurdert om jeg passer som lege, med de holdningene der.

 • Per Sille 17.05.2018 01.47.47

  Det OgsåFastlege skriver: Dine holdninger til pasientbehandling er ikke forenlig med å være lege. Trist at du ikke har mistet autorisasjonen (enda).

 • LiS2 17.05.2018 13.30.23

  Unødvendig krasst svar til en LiS som både tipser om og skriver god pasientinformasjon med tanke på fastlegene og allerede da gjør mer enn meg og flere kollegaer som er på bare minimum-sporet. Akutte problemstillinger skal prioriteres. Hvis man ikke kan prioritere hvem som er hardt skadd, og hvem som kan vente, så har man ikke noe i et traumeteam å gjøre. Hvis man ikke en gang forstår at det oppstår slike dilemmaer, så "har man ikke noe som lege å gjøre". I virkeligheten - med litt mindre polemikk - så burde det være en selvfølge at sykehusene må stille opp når fastlege ikke vet. Hvis ikke, så er det spikeren i kista for det offentlige - da kan man ikke stole på systemet.

 • OgsåLis 20.05.2018 05.58.51

  Hei Per Sille og ogsåfastlege. Jeg undres over måten dere svarer på mitt innlegg. Jeg forstår ikke hva dere reagerer så voldsomt på. Det er min plikt å triagere pasienter og oppgaver etter alvorlighet og nødvendighet. Det er og bør være en arbeidsfordeling mellom sykehusleger og fastleger. Mange problemstillinger håndteres best i primærhelsetjenesten og vica versa. Fastlegens begrensning er dårligere tilgang til undersøkelser og andre spesialister. Fortrinnet er kontinuiteten og muligheten til å følge pasienten over tid.

 • Hanne Lien 16.05.2018 23.57.28

  Kjære LIS, flott at du innser at fastlegejobben ikke er noen dans på roser. Jeg forstår at du vil overleve. Det vil vi også. Sosionomer gjør et viktig arbeid,men vi går de nok ikke i næringen. Du er velkommen til å forsøke deg noen år i allmennmedisin. Da vil du forstå den enorme bredden i vårt fagfelt og hvorfor vi som den eneste spesialitet i medisinen må resertifiseres hvert 5.år. Kunnskapsmengden vi skal fordøye er meget stor,men vi elsker jobben vår med alle sine fasetter. Vi tror erfarne sykehusleger forstår hvorfor godt samarbeid med fastlegene er nøkkelen til god pasientbehandling. Lykke til i årene fremover som lege, hvor du nå måtte ende til slutt :)

 • Fastlege 16.05.2018 14.45.12

  Sykehusene / Helseforetakene vil spare penger på å overføre oppgaver til fastlegene, som ikke får penger for dette, kun flere timers arbeidsuke. Jeg løser dette med å henvise flere til sykehusene, inntil dette stopper opp.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!