MER ENN PENGER ALENE: – Utfordringene i fastlegeordningen kan ikke løses av kommunene, staten eller Legeforeningen alene. Det krever også mer enn penger alene, sier områdedirektør Tor Arne Gangsø i KS. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene

– Vi ser alvorlig på at Legeforeningen varsler mulige aksjoner på bakgrunn av at man ikke kom til enighet om de økonomiske rammene i takstforhandlingene, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningen sendte denne uken ut et brev til kommunene der de varsler om at fastlegene må nedprioritere oppgaver. Brevet kom etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten/KS/RHF-ene og Legeforeningen om normaltariffen.

Les saken: Legeforeningen varsler at fastlegene må nedprioritere oppgaver

Områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, synes det er alvorlig at Legeforeningen varsler konsekvenser av bruddet i forhandlingene om tariffoppgjøret.

– Vi ser alvorlig på at Legeforeningen varsler mulige aksjoner på bakgrunn av at man ikke kom til enighet om de økonomiske rammene i takstforhandlingene. Det er kommunene som har sørge-for-ansvaret for helsetjenestene til innbyggerne. Hensynet til at innbyggene får gode helsetjenester er det viktigste. Derfor oppfordrer vi kommunene til å gå i dialog med fastlegene for å sikre tilbudet, sier Gangsø til Dagens Medisin.

– Hvordan ser KS for seg at kommunene skal klare å løse utfordringene på kort sikt?

– Utfordringene i fastlegeordningen kan ikke løses av kommunene, staten eller Legeforeningen alene. Det krever også mer enn penger alene. Trepartssamarbeidet er etablert nettopp for å finne fram til gode løsninger på utfordringene, svarer Gangsø.

KS viser ingen forståelse for alvoret i situasjonen. Det er uforståelig og svært alvorlig. KS underslår det faktum at fastlegenes individuelle avtaler hviler på de sentrale avtalene. Marit Hermansen, president i Legeforeningen

KS-brevet
Dagen etter at Legeforeningen hadde sendt sitt brev, sendte KS et brev til kommunene.

«At Legeforeningen ikke kunne godta de økonomiske rammene for fastsetting av takster og basistilskudd, skal derfor ikke få noen konsekvenser for kommunens og fastlegens gjensidige plikter og rettigheter. KS vil presisere at kommunen har avtaler med sine fastleger, ikke med Legeforeningen», skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i brevet til kommunene.

«Kommunen har sørge-for-ansvaret for allmennlegetjenester til innbyggerne. Vi anbefaler at kommunene i denne situasjonen går i dialog med fastlegene om hvordan legetjenestene lokalt skal sikres. Denne type spørsmål bør tas opp i Samarbeidsutvalget i kommunen, i tråd med rammeavtalens bestemmelser».

Subsidierer fastlegene
Tor Arne Gangsø håper brevet KS sendte til kommunene vil avklare realiteter og sammenhenger i de ulike avtalene mellom legene, Legeforeningen og kommunene.

– I tillegg har KS fått laget en ny rapport om finansiering av fastlegeordningen. Den dokumenterer at kommunene subsidierer ordningen med 400 millioner kroner. Dette er ikke bærekraftig på sikt, understreker Gangsø.

Legeforeningen reagerer
Marit Hermansen, president i Legeforeningen, mener KS sitt brev vitner om manglende forståelse for den alvorlige situasjonen for fastlegene.

– Ut i fra brevet KS har sendt til kommunene, viser KS ingen forståelse for alvoret i situasjonen. Det er uforståelig og svært alvorlig. KS underslår det faktum at fastlegenes individuelle avtaler hviler på de sentrale avtalene. Disse avtalene henger sammen og kan ikke ses på isolert. For øvrig er vi enig med KS at det må startes en dialog lokalt, sier Marit Hermansen til Dagens Medisin.

Gangsø svarer slik på kritikken fra legepresidenten.

– Jeg er litt overrasket over reaksjonen til Marit Hermansen. Jeg oppfatter at KS har hatt god dialog med Legeforeningen, og i stor grad deler oppfatning om situasjonen for fastlegene. Det er ingen tvil om at KS ser alvorlig på situasjonen for fastlegeordningen, og mener at den krever endring, sier Tor Arne Gangsø.

Powered by Labrador CMS