Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
HANDLINGSLAMMET: – Staten virker handlingslammet i møte med en fastlegeordning i krise, skriver legepresident Marit Hermansen i et brev som er sendt ut til kommunene. Arkivfoto

Legeforeningen varsler at fastlegene må nedprioritere oppgaver

I et brev Legeforeningen har sendt til kommunene varsles konsekvensene for fastlegeordningen etter brudd i forhandlingene om normaltariffen.

Publisert: 2018-06-28 — 14.03

Etter brudd i forhandlingene mellom staten/KS/RHF-ene og Legeforeningen om normaltariffen 25. juni, er det lite som tyder på at partene kommer noe videre.

Det innebærer at statens siste tilbud vil være gjeldende, og at ny, forskriftsfestet normaltariff blir gjeldende fra 1. juli.

Når vi ikke er enige om finansieringen, må vi selvfølgelig se på fastlegenes oppgaver.
Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Les mer om normaltariffen: – Myndighetene har ikke tatt alvoret innover seg og innsett at det er fastlegekrise

Nylig sendte Legeforeningen et brev til alle landets kommuner med tittelen «Brudd i normaltarifforhandlingene – varsel om konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune.»

«Legeforeningen varsler med dette at den alvorlige situasjonen i fastlegeordningen vil kunne få direkte konsekvenser for fastlegetilbudet i den enkelte kommune», skriver Legeforeningen i brevet som er signert legepresident Marit Hermansen.

Dialog
Legeforeningen er klar på at fastlegene ikke lenger vil kunne ivareta alle oppgaver på lik linje som i dag men at legene «så langt som mulig vil ivareta sine kjerneoppgaver overfor pasientene sine.»

– Vi har sendt brevet til kommunene for å varsle at det er flere oppgaver kommunene må regne med at fastlegene blir nødt til å nedprioritere. Dette er blant annet attestarbeid og erklæringer, deltagelse i samarbeidsorganer og andre prosjekter med kommunen. Og tverrfaglige møter, dialogmøter og ansvarsgruppemøter må i større grad enn i dag foregå på fastlegekontorene eller over telefon. Vi oppfordrer derfor fastlegene til å ta kontakt med kommunen, sier Marit Hermansen til Dagens Medisin.

Ikke samsvar
Hun viser til at det ikke lenger er samsvar mellom fastlegenes rettigheter og plikter og at kommunene ikke kan regne med at legene vil fortsette å jobbe langt utover avtalt åpningstid.

Ifølge rammeavtalen plikter fastlegene i dag å ha minimum 28 timer per uke i 44 uker årlig til pasientrettet arbeid.

– Fastlegene har over tid strukket seg langt, og vi ser klare tegn på at dette ikke kan fortsette, sier legepresidenten.

Dialog
«Statens siste tilbud speiler ikke alvoret i situasjonen i fastlegeordningen. Staten virker handlingslammet i møte med en fastlegeordning i krise. Manglende ressurstilførsel til ordningen setter både fastlegekontorene og kommunene i en vanskelig situasjon», heter det i brevet til kommunene.

– Hva mener dere blir den viktigste oppgaven for kommunene nå?

– Det er helt klart å gå i dialog med fastlegene. Vi opplever at det ikke er samsvar mellom oppgaver, rettigheter og ressurser. Og når vi ikke er enige om finansieringen, må vi selvfølgelig se på fastlegenes oppgaver. Kommunene har et sørge-for-ansvar, så dette må snakkes om lokalt, svarer Marit Hermansen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 28.06.2018 17.24.33

  Penger løser ikke det akutte problemet. En endring i oppgavemengden kan gjøres raskt og vil kunne redusere arbeidsbelastningen. Økte bevilgninger løser ikke problemet med arbeidsbelastning på kort sikt, men kan være et virkemiddel på lenger sikt, hvis midlene understøtter en god strategi vel og merke. Det blir derfor feil å argumenter for at det å ikke få gjennomslag i en tarifforhandling plutselig blir et problem – da legitimeres også de økte pliktene uten en faglig debatt/forankring. Det vesentlig er at fastlegene får brukt kompetansen på å levere tjenester som pasientene dokumentert har nytte av og ikke pålegges oppgaver som ikke har slik dokumentert effekt.

 • Fastlege 28.06.2018 16.04.51

  Dette kommer ikke til å hjelpe. Best å hoppe til neste steg dvs aksjon. 1 ukes streik.

 • En annen fastlege 28.06.2018 16.12.44

  Fastleger kan ikke streike, det er ikke lov og vil bli stoppet etter fem minutter. Men man kan jo la være å jobbe utover avtalt tid, si nei til ekstra legevakter, man kan la være å gjøre administrative oppgaver for forsikringsselskaper og sykehusleger, si nei diverse underlige attester. Man kan rett og slett bare gjøre det de fleste fastleger ønsker å gjøre, følge opp medisinske tilstander og gjøre en god jobb overfor egne pasienter.

 • fastlege 28.06.2018 16.44.33

  Si nei til det som ikke er viktig. La kommunene ansette egne leger til sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste og annet som vi ikke lenger kan prioritere. Henvis flere til sykehusene istedenfor å bruke tid på å utrede de selv. Om dette ikke hjelper må vi si opp fastlegeavtalene og la kommunene ansette egne leger til legevaktene.

 • Lege nr 100 28.06.2018 17.53.59

  Enig, ser rimligt ut

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!