STARTER OPP: Trondheim starter opp med Helseplattformen neste uke. 22 av 66 midt-norske kommuner har begynt sine forberedende aktiviteter. 16 har et politisk vedtak om å koble seg på Helseplattformen, men har ennå ikke startet forberedelser. 17 kommuner planlegger å ta endelig stilling i løpet av 2022. 

Foto: Guro Kulset Merakerås

Trondheim kommune trykker på startknappen den 7.mai

Helseplattformens folk jobber intenst med å analysere hvilke konsekvenser det vil få for den videre fremdriften av det store IT- og samhandlingsprojektet at St.Olav har sett seg nødt til å utsette oppstarten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

TRONDHEIM (Dagens Medisin): – Vi må ha et helhetsperspektiv på konsekvensene av en utsettelse ved St. Olav. Dette har betydning for både andre helseforetak og kommunene som skal ta i bruk Helseplattformen, uttaler styreleder i Helse Midt-Norge, Odd Inge Mjøen i en pressemelding.

– Vi analyserer nå hva som er nødvendige tilpasninger for at Trondheim kommune skal kunne bruke systemet alene i en periode, opplyste Helseplattformens administrerende direktør Torbjørg Vanvik, da splittet oppstart var et faktum. Nå er analysene gjort, og svaret viser at Trondheim kommune kan starte 7. mai uten parhesten St.Olavs hospital, som altså utsetter til medio september.

– Risikovurderingene som er gjennomført trygger oss på at vi kan innføre Helseplattformen 7. mai slik vi har ønsket, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli i Trondheim kommune i dag, og viser til Helseplattformen AS nå har større kapasitet til å støtte oppstart for Trondheim kommune.

Puljevis oppstart

Innføringsløpet for regionen som helhet vil strekke seg over mange år. Kommunene i Midt-Norge skal puljevis bli hjulpet over i nytt system, med et tilhørende innføringsløp med opplæring av ansatte og migrering, eller overføring, av pasientdata til nytt journalsystem.

Mye av dette må gjøres manuelt og er svært tidkrevende. For å ha nok tid til feilretting og justering, forberedelser og opplæring mellom hver pulje, har Helseplattformen lagt inn et halvt år mellom hver puljestart.

Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Levanger, Verdal, Holtålen, Os og Røros planlegger å ta i bruk Helseplattformen i november, sammen med Helse Nord-Trøndelag, altså sykehusene i Levanger og Namsos.

I neste pulje, som har planlagt go-live i april 2023, finner vi Helse Møre og Romsdal og kommunene Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Ålesund, Fjord, Rindal og Sula.

Helseplattformen har i en pressmelding opplyst at de i det videre følger innføringsplanen som styret har vedtatt for puljen som skal på i november, og de vil i så fall unngå en dominoeffekt som forsinker andre parters oppstart.

Frem til 2025

Fra våren 2023 og ut innføringsperioden, som er beregnet å strekke seg helt til 2025, er Helseplattformens håp at flest mulig avtalespesialister, avtalefysioterapeuter og andre private helseaktører velger å koble seg på.

Enkelte kommuner drifter selv sine fastlegekontor, og da blir fastlegene med kommunen inn i systemet. Privatpraktiserende fastleger må selv ta en beslutning om de ønsker å koble seg på Helseplattformen eller ikke. I Trondheim tar Legevakta og Øya Legesenter, som ligger ved St.Olavs hospital, i bruk systemet samtidig med Trondheim kommune.

Håper på økt tillit

22 av 66 midt-norske kommuner har begynt sine forberedende aktiviteter. 16 har et politisk vedtak om å koble seg på Helseplattformen, men har ennå ikke startet forberedelser. 17 kommuner planlegger å ta endelig stilling i løpet av 2022. Det gjenstår å se om den siste tidens utvikling vil ha betydning for oppslutningen i kommunene.

Ved St. Olavs hospital håper styreleder Ola H. Strand at utsettelsen vil bidra til økt tillit til prosjektet snarere enn motsatt.

– Ved at vi har vist ansvar og sagt at vi ikke kan implementere prosjektet før det er forsvarlig og ferdig, er vi på mange måter en garantist for at den løsningen som tas i bruk er faglig godt vurdert og at alt fungerer og er trygt. Jeg håper og tror det er slik det oppleves i kommunene rundt omkring, sier Strand.

– Situasjonen skaper noen spørsmål og usikkerhet for oss som skal på senere, men det rokker ikke ved tilliten til selve prosjektet, sier kommunedirektør Stig Roald Amundsen i Malvik kommune, der kommunestyret på mandag vedtok å drøfte en senere oppstart enn planlagt.

– Glad vi ikke står først i køen

– Jeg synes det er synd at St.Olav må utsette, men vårt vedtak har ingen sammenheng med dette, sier Amundsen.

I sitt saksfremlegg viser han blant annet til at pandemien og den nylig oppståtte flyktningekrisen har lagt beslag på ressurser som ellers kunne vært brukt til å forberede innføring av Helseplattformen. Nå har utsettelsen på St. Olavs hospital kommet på toppen av dette, og Amundsen peker på at de ennå ikke vet hvilke konsekvenser det får.

– Jeg ser at styrelederen i Helse Midt-Norge omtaler dette som en hump i veien, men frem til vi vet om dette får noe å si for økonomien, er vi nok litt glade for at vi ikke står først i køen akkurat nå. I og med at Helseplattformen har utviklet et mer fleksibelt innføringsløp, kan vi velge mellom fem ulike starttidspunkt i 2024 og 2025. Vi kommer nok til å velge å ikke være først, men vil heller ikke være sist, sier kommunedirektøren.

Fortsatt tillit og glede i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal er godt i gang med sin opplæring, ett år før planlagt utrulling. I likhet med alle andre involverte aktører, prøver de nå å få oversikt over hva den siste ukens hendelser vil ha å si for fremdrift, økonomi og andre forhold.

– Vi er godt i gang med egne forberedelser til å ta i bruk løsningen, og antar inntil videre at vårt foretak skal innføre Helseplattformen som planlagt 29. april 2023. Vi har fortsatt tillit til Helseplattformen og gleder oss til å ta den i bruk, fremholder Henrik Erdal, faglig leder for Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS