Foto:

Nå må kabalen legges på nytt: – Dette vil få store konsekvenser

– Økonomisk snakker vi et tresifret millionbeløp, sier Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen AS. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Planen var at Trondheim kommune og St. Olavs hospital skulle være de første til å ta i bruk den nye felles journal- og samhandlingsløsningen fra 30. april. I forrige uke vedtok styret i Helseplattformen å utsette produksjonssetting med en uke. 

Onsdag vedtok St. Olavs hospital at de utsetter innføring til høsten.

– Selve vedtaket må vi bare ta til orientering. Men dette vil få store konsekvenser for Helseplattformen, både praktisk og økonomisk. Økonomisk snakker vi et tresifret millionbeløp, sier Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen AS i en kommentar til Dagens Medisin.

Årsaken er at hele innføringsprosjektet blir mer langvarig enn planlagt.

– Fra mai av er det etablert en drifts- og innføringsseksjon for ulike sykehus og kommuner. En utsettelse til høsten vil medføre at innføringsseksjonen må jobbe over lengre tid, noe som igjen medfører høyere kostnader til både personell og inn mot de to hovedleverandørene Epic, som leverer journalsystemet og IBM som leverer tilgangsstyringssystemet.

Redegjør for styret neste uke

– Vi jobber med spesifisering av disse kostnadene nå og skal ha en sak klar for styret i Helseplattformen om ei uke der konsekvensene skal gjennomgås i detalj.

– Hvem skal ta kostnadene?

– Helseplattformen har ikke økonomi til å ta den kostnaden.

– Signalene vi har fått er at helseforetaket må ta de økonomiske konsekvensene av denne utsettelsen.

Vi har ikke blitt involvert i deres konsekvens-utredninger eller beslutningsprosesser. Det er veldig spesielt. Wenche P. Dehli

– Nå fokuserer vi for fullt på hvordan vi skal klare å få Helseplattformen i drift i Trondheim kommune i mai, selv om det er et stort minus med hensyn til gevinsten som samhandling med St. Olavs hadde gitt. Samtidig må vi finne ut hvordan vi skal klare å gjennomføre utrullingen i sykehusene og kommunene i Nord-Trøndelag til høsten.

Hadde ingen plan b

– Har dere hatt noen beredskapsplaner for en situasjon som denne?

– For to år siden vurderte vi hva som ville skje dersom en av aktørene måtte gå på lufta hver for seg, men vi vurderte det som et usannsynlig scenario. Vi har ikke lagt noen egen beredskapsplan for den situasjonen vi nå står i.

– Hva skjer nå?

– Nå må vi legge kabalen på nytt, og det er viktig at ikke noen andre kommuner eller sykehus blir skadelidende på grunn av dette.

– Vi vurderer situasjonen som krevende, men håndterbar.

Utålmodig etter å komme i gang

Tirsdagens vedtak i styret for St. Olavs hospital vil få konsekvenser - også for Trondheim kommune: 

Wenche P. Dehli. Foto: DM-arkiv/Vidar Sandnes

– Vårt utgangspunkt er at Helseplattformen er ferdigstilt, og i Trondheim kommune er vi omforent om at vi er klare til å ta den i bruk, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune til Dagens Medisin.

At samhandlingsdelen av Helseplattformen nødvendigvis blir en del forsinket beskriver hun som «veldig beklagelig»: 

– Men det er ingen tvil om at løsningen skal tas i bruk, selv om den blir noen måneder forsinket, med de omkostningene de har. 

– Beslutningen øker jo risikoen for Trondheim kommune også, det er det ingen tvil om. Alle planer har vært forutsatt at to store virksomheter skal gå på parallelt. Vedtaket vil kreve at Helseplattformen klargjør løsningen slik at vi må gå på alene. Men det er vi veldig innstilt på å gjøre. Og aller helst 7. mai. Vi ser bare ulemper og kostnader ved nok en utsettelse.

«Ensidig prosess»  

Dehli understreker at også kommunen har hatt samme utfordringer som sykehuset, med smittebølger, skyhøyt sykefravær og annet som har påvirket organisasjonen.

– Men vi har hele tiden justert på planene våre for å klare å komme i gang med dette prosjektet i tide. Vi har hatt både en plan b og en plan c fordi vi ikke ønsket en ny runde med utsettelser.

– Det er en stor organisasjon som er rigget for å støtte opp under innføringen. Vi har leid inn personell og støtte som vi skal ha ute på alle tjenesteområdene når vi skal ta i bruk en ny teknisk journalløsning.

– Hadde dette blitt kjent tidligere, kunne vi kanskje unngått denne situasjonen. St. Olavs har spilt oss utrolig dårlig. I Trondheim kommune opplever vi at prosessen har vært ensidig. Vi har ikke blitt involvert i deres konsekvensutredninger eller beslutningsprosesser. Det er veldig spesielt.

Mener HF-et må ta regningen

I likhet med Helge Garåsen er hun klar på hvor ekstraregningen må adresseres.

– Dette må helseforetaket ta konsekvensen av. Vi har ikke rukket å gjøre et nøyaktig overslag over de økonomiske konsekvensene ennå, men det vi vet er at bare ei ukes forsinkelse koster oss 15 millioner kroner.

– Vil den regningen også sendes til sykehuset?

– Det er i alle fall noe vi vil vurdere.

  • Helseplattformen er en felles journal- og samhandlingsløsning for sykehusene, kommunene og fastlegene i Midt-Norge.
  • Trondheim kommune eier 40 prosent av selskapet Helseplattformen AS, Helse Midt-Norge eier resten.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS