Han blir ny styreleder for Helseplattformen

Den tidligere helse- og velferdsdirektøren i Trondheim kommune blir styreleder for milliardprosjektet i Helse-Midt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helge Garåsen er den nye styrelederen for Helseplattformen.

      
        Foto: Trondheim kommune
Helge Garåsen er den nye styrelederen for Helseplattformen. Foto: Trondheim kommune

Det er avtroppende helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen, som går inn som ny styreleder for Helseplattformen fra 15.februar.

Garåsen tar over etter tidligere styreleder Håkon Grimstad, som trakk seg fra vervet i november fordi det ble for krevende å lede arbeidet fra Stockholm, der han bor. Fram til nå har Nils Kvernmo vært konstituert som styreleder. Kvernmo fortsetter som nestleder i styret.

Journalprosjektet Helseplattformen, som koster opp mot 3,3 milliarder, har ansvaret for å gjennomføre innføringen av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Det er både et prosjekt og et selskap.

Forsinket
Helseplattformen er forsinket, og skulle egentlig rulles ut i november 2021 - først på St. Olavs hospital, i Trondheim kommune samt to fastlegekontor i Trondheim. Nylig godkjente imidlertid styret en revidert plan for innføring av Helseplattformen: Løsningen kan settes i drift i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital i månedsskiftet april-mai 2022.

Dagens Medisins artikler om Helseplattformen er samlet her

  Helseplattformen AS er eid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune og skal forvalte kontraktene med leverandørene Epic (journalløsning) og IBM (identitets-  og tilgangsstyring).

Powered by Labrador CMS