STOR INTERESSE: – De fleste fatale bivirkningene ser ut til å være forårsaket av infeksjoner og skade på blodårer de første ukene etter behandling, da det ikke er en organisert oppfølging av pasientene, sier førsteforfatter Trygve Holmøy, overlege og professor ved Akershus universitetssykehus. Foto: Lasse Moe

Norsk poster på alvorlige hendelser med alemtuzumab

Studie publisert under late breaking posters på ECTRIMS fant at ti dødsfall har en sannsynlig sammenheng med bruk av alemtuzumab (Lemtrada).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

STOCKHOLM (DAGENS MEDISIN): Overlege Trygve Holmøy ved Akershus universitetssykehus presenterte late breaking abstract under siste postersesjon på ECTRIMS, om alvorlige hendelser ved bruk av alemtuzumab (Lemtrada).

Sammen med flere forskningskolleger, har han gjennomgått alle rapporter om dødsfall registrert i legemiddelmyndigheten EMA sin database over alvorlige hendelser, som førte til dødsfall. Sammen med tre andre fagkolleger undersøkte de hvor lang tid det tok fra medisinering til dødsfall og hva slags utfall pasientene hadde.

Innen en måned
I seks av de ti hendelsene skjedde dødsfallet innenfor en måned etter behandling med medikamentet. Blant dødsårsakene til dem som døde innen en måned, var hjerneblødning, akutt organsvikt, septisk sjokk, listeriose, lungebetennelse og mangel på hvite blodlegemer.

Bare fire av de ti pasienthistoriene er tidligere omtalt i forskningsabstrakter eller studier.

Abstraktet til studien konkluderer med at alvorlige hendelser med alemtuzumab skjer oftere enn det som tidligere er dokumentert i vitenskapelige publikasjoner.

– Større risiko enn antatt
– Studien tyder på at behandling med alemtuzumab er forbundet med større risiko for potensielt fatale bivirkninger, enn tidligere antatt. De fleste fatale bivirkningene ser ut til å være forårsaket av infeksjoner og skade på blodårer de første ukene etter behandling, da det ikke er en organisert oppfølging av pasientene, sier førsteforfatter Trygve Holmøy, overlege og professor ved Akershus universitetssykehus.

Holmøy forteller at de ikke var veldig overrasket over funnene de gjorde.

– Det har jo vært flere rapporter i litteraturen om dødsfall etter alemtuzumab. Jeg ble imidlertid overrasket over at det ikke var større overlapp mellom dødsfall registrert i EMA-databasen, og i det som er publisert. Dette kan tyde på mørketall, sier han.

Holmøy mener det er viktig med en full gjennomgang av legemiddelet, slik EMA nå utfører og sier at data fra alle tilgjengelige kilder inkludert farmakovigilansdatabasen til legemiddelprodusenten Sanofi, blir tilgjengelig.

Gjennomgang i EMA
Tidligere i år ble det nemlig klart at det skulle gjøres en fullstendig gjennomgang av sikkerheten til legemiddelet av Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/04/29/norske-spesialister-sto-bak-bekymringsmelding-om-ms-medisin/

– Hva slags konsekvenser fikk arbeidet deres?

– Vårt arbeid startet med en bekymringsmelding til Statens legemiddelverk (SLV). Jeg kjenner ikke saksgangen i detalj videre, og kan ikke vite om dette arbeidet var med og utløste artikkel-20-gjennomgangen av Lemtrada i EMA. Her har nok andre forhold også spilt inn, som rapportene om arteriedisseksjoner og hjerneslag fra FDA, peker Holmøy på.

Løpende kontakt
Han forteller at de har holdt løpende kontakt med SLV, som også har en medforfatter på posteren som presenteres på ECTRIMS.

– Jeg tror alt i alt at dette arbeidet har vært med på å sette denne problemstillingen på kartet. Både hos regulatoriske myndigheter, i LIS-sammenheng og i kliniske avgjørelser hos enkeltpasienter. Jeg håper at arbeidet blir videreført til å gjelde andre MS-preparater. Selv om alemtuzumab ser ut til å skille seg ut, er det ingen grunn til å neglisjere risikomomentene ved alternativene.

Interessekonflikter: Trygve Holmøy opplyser å ha mottatt foredragshonorar og forskningsstøtte fra de fleste legemiddelselskapene som jobber med MS-legemidler.

Powered by Labrador CMS