PRIORITERING: – Det vil være behov for en fortløpende prioritering av hva som til enhver tid defineres som kritisk i forhold til pasientsikkerhet og for å holde tidsplanen for innføringen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag, skriver Stig Slørdahl, administrerende direktør for Helse Midt-Norge.

Helseforetakene og Helseplattformen AS uenige om prioritering

Helseplattformen AS og helseforetakene i Midt-Norge er begge presset på ressurser. De er også uenige om hva som bør prioriteres i det videre arbeidet med å innføre og optimalisere journalsystemet. 

Publisert

Onsdag gjennomføres det et heldags styremøte for Helse Midt-Norge regionale helseforetak (RHF). 

I styrepapirene om status for Helseplattformen fremkommer det at kapasiteten i Helseplattformen AS og helseforetakene er presset. 

«Nye feil og behov for forbedringer vil oppstå fortløpende og med en gitt kapasitet vil det være behov for en kontinuerlig prioritering av hva som til enhver tid defineres som kritisk i forhold til pasientbehandlingen. Restanser og dato for estimert ferdigstillelse utover Helsetilsynets krav vil derfor måtte vurderes ut ifra en samlet kapasitet i Helseplattformen AS og St. Olavs hospital.»

Optimalisering, feilretting og opplæring skulle etter planen være avsluttet den 15. mai, bortsett fra for radiologi som har frist 15. september. I styrepapirene står det at flere forbedringer er kommet på plass, men at det også gjenstår flere restanser.

Uenige om prioritering

Milepælsplanen for restanser ble behandlet i det som heter operativ styringsgruppe for innføring av Helseplattformen 15. juni. 

16. juni ble den presentert for regional styringsgruppe, men ikke behandlet. 

I sakspapirene står det også at det er diskusjon i styringsgruppen om prioritering av ressurser for å ferdigstille restanser, versjonsoppdateringer, backlogg og prosjektaktiviteter for å forberede innføring i neste helseforetak. Uenigheten er mellom helseforetakene og Helseplattformen.

«Det er enighet om prioritering og oppfølging av Helsetilsynet rapport og særskilte prioriterte områder fra St. Olavs hospital. Det er noe uenighet om videre oppfølging av øvrige restanser utover Helsetilsynets rapport og de høyeste prioriterte områdene i optimalisering, feilretting og opplæring. Uenigheten er om prioritering og om oppfølging skal gjøres i regional styringsgruppe eller i felles beslutningsstruktur sammen med kommunene», står det. 

HMN RHF: – Prioriter pasientsikkerheten

I papirene står det at førende for Helse Midt-Norge RHF er å prioritere de aktivitetene som er viktigst for pasientsikkerhet og for å holde tidsplanen for innføringen i helseforetakene.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i HMN RHF skriver i styrepapirene at han mener det er viktig å få på plass en godkjent plan for det videre arbeidet med restanser snarest mulig.

– Det vil være behov for en fortløpende prioritering av hva som til enhver tid defineres som kritisk i forhold til pasientsikkerhet og for å holde tidsplanen for innføringen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

Styret tok dagens status-sak til orientering.

Powered by Labrador CMS