UTSETTER: Stig Slørdahl er administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF. Han foreslår å utsette innføring av Helseplattformen ved Helse Nord-Trøndelag HF. Foto: DMarkiv/Lars Brock Nilsen
UTSETTER: Stig Slørdahl er administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF. Han foreslår å utsette innføring av Helseplattformen ved Helse Nord-Trøndelag HF. Foto: DMarkiv/Lars Brock Nilsen

Vil utsette videre innføring av Helseplattformen. Pris? 700 millioner kroner

Den 16. mai skal Helse Midt-Norge RHF avholde ekstraordinært styremøte for å beslutte en revidert innføringsplan for Helseplattformen. Administrerende direktørs anbefaling vil ha en kostnad på rundt 700 millioner kroner.

Publisert

– Risikoen for bruk av Helseplattformen er fortsatt for høy.

Det står det om status for optimalisering, feilretting og opplæring i dokumenter for revidert innføringsplan for Helseplattformen.

I dokumentet foreslås to alternativer for innføringsplan:

  1. Eksisterende innføringsplan: Innføring i Helse Nord-Trønderlag HF 4. novemer 2023 og Helse Møre og Romsdal 27. april 2024.
  2. Innføring i Helse Møre og Romsdal 27. april 2024 og Helse Nord-Trøndelag oktober/november 2024.

Uaktuelt med eksisterende plan

Alternativ én anses som uaktuelt i forhold til den beskrevne status på feilretting, optimalisering og opplæring, samt kapasitet i Helseplattformen AS.

Siden innføring av det nye journalsystemet Helseplattformen ved St. Olavs hospital er det sendt en rekke bekymringsmeldinger om hendelser som kan påvirke pasientsikkerheten, til Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag.

Det førte til at innføring ved andre sykehus I Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal ble utsatt. Frist for feilretting ble satt til 15. mai 2022. I april skrev det regionale helseforetaket at mye vil bli løst til 15. mai, men at mye ikke vil være avsluttet før etter datoen.

Nylig uttalte konstituert administrerende direktør i Helseplattformen, Trond Utne, til Dagens Medisin at flere feil og forbedringsforslag først rettes i oppdateringer fra systemleverandøren Epic, som etter planen vil rulles ut i midten av juni og i september. Samtidighetskonflikten, hvor kun en bruker kan redigere et journalområde til en pasient samtidig, vil få en delvis løsning i september.

Nytt sykehus og nytt journalsystem

Å utsette innføring ved Helse Møre og Romsdal HF anses som uaktuelt fordi det vil sammenfalle med innflytting i nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.

«For å unngå samtidighetskonflikter mellom innføring av Helseplattformen og innflytting i nytt sykehus ved SNR blir derfor våren 2024 siste mulige tidspunkt for å innføre Helseplattformen før innflytting i nytt sykehus.», står det i dokumentet.

Helse Møre og Romsdal skriver om risikovurdering at alternativ to gir tid mellom innføring av Helseplattformen og innflytting i nytt sykehus. Videre står det at dersom innføringen av Helseplattformen fører til langvarig redusert drift i Helse Møre og Romsdal, og at det går over i innflyttingsperiode for nytt sykehus, vil det kunne gi negative konsekvenser for drift og økonomi i helseforetaket.

«Helse Møre og Romsdal vurderer sannsynligheten for at dette vil inntreffe som lav», står det i dokumentet.

Ny prislapp: Mer enn 700 millioner kroner

I forslag til vedtak settes innføringsdato for Helse Møre og Romsdal HF til 27. april 2024, og Helse Nord-Trøndelag HF til oktober/november 2024.

Innføringsprosjektet har per 31. mars 2023 regnskapsførte kostnader for Helse Midt-Norge RHF på 2,5 milliarder kroner.

I langtidsbudsjett 2023-2032 for Helse Midt-Norge RHF er det budsjettert med en risiko- og usikkerhetsavsetning på 600 millioner kroner, som skal sikre at foretaksgruppen har økonomisk bærekraft til å gjennomføre innføringsprosjektet.

Tidligere i år fikk administrerende direktør fullmakt til å disponere inntil 380 millioner kroner av de avsatte pengene til innføring i de to helseforetakene.

Nå ber administrerende direktør styret i Helse Midt-Norge RHF om fullmakt til å disponere inntil 522 millioner kroner, av den samlede avsetningen på 600 millioner kroner for å sørge for innføring i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Kostnader for videreføring av eksisterende journalsystem og andre systemer frem til de blir erstattet av Helseplattformen estimeres til å være på 180 millioner kroner.

Totalt beregnes utsettelse av innføringsplan til å ha en kostnad på mer enn 700 millioner kroner.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS