STYREMØTE: Det ekstraordinære styremøtet til Helse Midt-Norge RHF ble avviklet som digitalt møte.
STYREMØTE: Det ekstraordinære styremøtet til Helse Midt-Norge RHF ble avviklet som digitalt møte.

Utsetter innføring av Helseplattformen

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i et ekstraordinært styremøte tirsdag å utsette innføring av journalsystemet Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag HF. Det koster mer enn 700 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Innføring i Helse Møre og Romsdal blir 27. april 2024 og Helse Nord-Trøndelag oktober/november 2024.

Styret besluttet også å be administrasjonen om å få forelegge en plan for innføring av Helseplattformen for de gjenværende helseforetakene i sitt neste styremøte i juni.

Bakgrunn: Vil utsette videre innføring av Helseplattformen. Pris? 700 millioner kroner

Styret fikk brev

I dagens styremøte ble også brev fra Levanger og Verdal kommuner tatt opp. Kommunene beskriver at utsettelse for innføring i Helse Nord-Trøndelag vil kunne medføre ekstra kostnader. Kostnader kommunene varsler at det kan bli fremmet krav om at erstattes av det regionale helseforetaket og Helseplattformen AS.

St. Olavs ansatte ber om svar

Foretakstillitsvalgte ved St. Olavs hospital har også sendt brev til styret til RHF-et, der påpeker at etter Helsetilsynets tilsyn og krav om strakstiltak, har vært liten eller ingen endring til det bedre når det gjelder situasjonen ved sykehuset.

«I den endelige rapporten påpekes det at avviks- og bekymringsmeldingene fortsetter å komme inn, noe som også tyder på at de ansatte står med de samme problemene som tidligere.», står det.

I brevet ba de tillitsvalgte ved sykehuset om svar på følgende:

  • Hvordan skal Helse Midt-Norge bistå St. Olav med ressurser framover, i de månedene og årene vi fortsatt vil ha store utfordringer?
  • I henhold til rapporten fra Statens helsetilsyn er det ved St. Olav en pågående risiko for pasientsikkerheten. Hvor lenge mener HMN at St. Olav kan stå i en slik situasjon uten at det tas grep fra regionalt hold?
  • Mange av de risikoreduserende tiltakene som nå er satt i verk er økt bemanning, mye merarbeid og overtid. Dette vil over tid ikke være bærekraftig. Hvordan skal dette løses? Hvordan skal St. Olav håndtere de økonomiske konsekvensene dette får?
  • Vi mener det er helt avgjørende at det utarbeides en konkret plan for alternativ dataløsning for St Olavs hospital som kan iverksettes dersom man erkjenner at Helseplattformen og EPIC ikke kan få på plass et tilfredsstillende system. Vi ønsker tilbakemelding på hva Helse Midt-Norge tenker om dette.

Styreleder: – Avvikene må rettes

Anita Solberg, konserntillitsvalgt UNIO, viste på møtet til at ansatte har laget seg arbeidsprosedyrer som innebærer at de går rundt journalsystemet.

– Det er beklagelig at frustrasjonen blant- og belastningen på de ansette ved sykehuset, er så stor.

Odd Inge Mjøen, styreleder for Helse Midt-Norge RHF, sa under møtet at det har vært stor avstand når det gjelder virkelighetsforståelse.

– Jeg kan ikke trøste og si at det går over med en gang, dette tar tid og koster penger. Men avvikene som er påpekt av Helsetilsynet må rettes. Nå er det viktig for de ansatte ved St. Olav hospital, og andre steder, opplever et system som fungerer.

Mjøen sa at Helseplattformen er kommet for å bli. Nå er hovedfokuset å få rettet avvik påpekt av Helsetilsynet.

– Vi har valgt system, nå må vi finne ut av dette i samarbeid. Det er ingen enkel beslutning å utsette innføring i Helse Nord-Trøndelag, men det er nødvendig med tanke på kapasitet for feilretting. Nå er det nødvendig at styret følger utviklingen tett.

Helseplattformens dårlige omdømme ble også tema på dagens styremøte. Til det sa Mjøen:

– Den beste omdømmebyggingen er å lukke avvikene. Det jobbes det med.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS