TRØBBEL: St. Olavs hospital har manglet flere tall til Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret etter at sykehuset innførte Helseplattformen.

Foto: Julie Kalveland

FHI bekymret for Helseplattformen – leverer ikke riktige data om fødsler og abort

Det er store tallmangler i St. Olavs hospitals rapporteringer til Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret etter at sykehuset innførte Helseplattformen.

Publisert

– Dette er en fortvilt situasjon for alle parter, både St. Olav, Helseplattformen og for de som skal bruke dataene Folkehelseinstituttet samler inn, sier fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet (FHI) Ingvild Eide Graff til Adresseavisen.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

Det har vært store problemer rundt innføringen av systemet. Nå varsler FHI at det er store mangler i sykehusets rapportering til to viktige nasjonale registre, Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret.

– Vi deler bekymringen knyttet til at det fortsatt er problemer med dataoverføringen fra Helseplattformen, skriver sykehusdirektør Grethe Aasved i en epost til avisen.

Hun sier de er fornøyd med forbedringsarbeidet som gjøres av Helseplattformen AS for å få rapporteringen på plass.

– Vi er helt avhengige av å ha gode kvalitets- og styringsdata, og det gjøres derfor et stort manuelt arbeid ved Kvinneklinikken for å kompensere for problemene i løsningen, skriver hun.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS