Trenden fortsetter: Færre vurderes til behandling, flere til utredning

Helseminister Bent Høie (H) presenterte ventelistestatistikk for 2016 torsdag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

AHUS/LØRENSKOG (Dagens Medisin): Tallene viser at stadig flere, også i 2016, vurderes til utredning – og færre til behandling.

Dermed viser det seg at trenden, som skriver seg helt tilbake til 2011, fortsetter.

Dagens Medisin avdekket i fjor at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning.  Dermed kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling. Samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Fagfolk slo alarm om registreringen, og mente at det helsepolitiske presset om å redusere ventelistene lå bak den stadig økende registreringen av pasienter som «uavklarte».

Nå viser det seg at dette fortsetter med tiltagende kraft.

– Jeg er ikke overrasket over dette, det er en tendens vi har sett over lengre tid. Hva som er årsaken vil vi få svar på i rapporten som Helsedirektoratet skal legge frem, sier Bent Høie til Dagens Medisin.

Helsedirektoratets gransking av hvorfor ventelistene ser ut som de gjør, skal etter planen være ferdig 1.mai, etter å ha blitt utsatt to ganger.

– Hva tror du er årsaken til at tendensen fortsetter?

– Mye tyder på at det kan være en ønsket faglig utvikling, på grunn av at flere pasienter har behov for å bli utredet før de opereres, sier Høie.

– Kritikerne mener at press fra politisk hold om å få ned ventetidene kan ha ført til en mer kreativ listeføring på sykehusene. Kan det være en del av årsaken?

– Det tviler jeg på. Vi har avdelinger som har konkrete og gode resultater, fordi de har jobet med logistikk blant annet, knyttet til videre behandling og utredning, sier Høie.

Nytt ventetidsmål
Tallene som ble presentert torsdag, viser at ventetiden er gått ned med 14 dager i snitt, og Høie minnet samtidig om sitt nye mål han går til valg på: Den gjennomsnittlige ventetiden skal ned til under 50 dager, mot 60 i dag.

– Du går til valg på en ytterlige reduksjon i ventetid, hva tenker du om hva dette eventuelt gjør med forventingene til leger og andre på sykehusene til å gjøre jobben enda raskere?

– Vi ser at flere avdelinger har greid å nå kravene jeg stiller. Jeg ber ingen om å gjøre noe umulig. De som sliter må lære av avdelingene som har fått det til.

Se hele intervjuet med Høie i videoen øverst i saken.

Powered by Labrador CMS